6. Turbanské Černošice

14.10.2017 07:00

akce IVV

 

Základní údaje:

Start:  žst Černošice

7 km - 10:00 - 11:00 hod.

15 km - 9:00 - 11:00 hod.

30 km - 7:00 - 9:00 hod.

50 km - 7:00 - 9:00 hod.

Tyto časy nemusíte striktně dodoržovat, lze vyjít dřív, ale pozor na čas cíle.

Od 9.00 do 10.00 hod bude pro vás otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích.

Cíl:  Černošice-Mokropsy, restaurace Steak Bar, 12:00 - 20:00

Trasy:  pěší 7, 14, 30, 50 km

Startovné:  děti 10,- kč, členové KČT 20,- kč, ostatní veřejnost 30,- kč

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak na každého čekala razítka a další.    Živá hudba od 13.00 hod!

Statistika

Počasí: slunečno

Účast: 174 turistů, 50 km - 16, 30 km - 31, 14 km - 96, 7 km - 31

Letošní 6. roč. vedl po čtyřech trasách. Nejkratší 7 km měla dvě varianty. Jednu pro pěší a druhou pro kočárky. Obě vedly společně z nádraží do kopce kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, dlouhou ulicí V Horce s výhledy až dolů do ul. Karlštejnské, kde se rozdělily. Pěší vedla po modré lesem kolem vily od arch. Jana Kotěry. Protože zde bylo mnoho stromů vykácených včetně značek, tak to "Světluška" Marta vyřešila vlatním značením, které sem již za tmy dávala před pochodem v pátek večer. Snaha přinesla ovoce, neboť nám turisté nebloudili. Kočárková vedla ulicemi a okrajem lesa a opět se sešly na modré a šly společně ke dvěma pam. dubům pod Vysokou a dál k pam. dubu na Vráži, kde sedával havran, jenž letěl na Karlštejn oznámit, že se Karel IV. blíží. Slunečnou ulicí přes starý kamenný most kolem bývalé kapličky sv. Václava došli do cíle na Masopustním nám.. Trasy 14,30 a 50 km vedly ke kostelu a dále kolem ZŠ na vyhlídku po okolí Černošic. Dříve odsud skákali rogalisté, ale protože jich pár zůstalo viset na elektrickém vedení, mají utrum. Došli na kraj Třebotova, kde je bývalý židovský hřbitov, dál šli kolem bývalé nemocnice s rozsáhlým parkem ke tvrzi, kde se rozdělily. V roce 1949 byla hlavní budova plicního sanatoria vybavena operačními sály. Primář MUDr Josef Halaška se svojí ženou zaváděli preventivní kontroly plic včetně RTG. Bylo výrazně soběstačné, nedaleko hlavní budovy byly rozsáhlé skleníky a hospodářství. 14 km vedla po žluté kolem mlýna Trousílkova a rybníka Pekárek lesy až nahoru nad Vonoklasy. Zde mnozí zašli na vrch Homole s mohylkou a naší státní vlajkou. Z Vonoklas sešli k potůčku Kluček a podél něho došli k hl. silnici, dál osadou Kluček a podél Berounky osadou Staré řeky. Trasy 30 a 50 km vedly společně do Chotče, Chýnice a na rozcestí Kuchař, odkud 30 km trasa vedle do Kuchaře, Trněného Újezdu a Mořiny. Pochodníci na této trase jako jediní mohli za Trněným Újezdem vidět v poli u silnice pasoucí se stádo prasat. Možná stovka. Teprve až když došel člověk k nim, viděl, že pole je ohraženo drátem a mají zde i boudu. Menší prasátka běhala všude okolo. Když se k nim člověk přiblížil, šli jen kousek, ale pohladit se nadali a při prudším pohybu hned utekli do ohrady za mohutnými prasnicemi. Zážitek. Z Mořiny od kostela sv. Stanislava, který založil sám Karel IV., se dvěma pam. lipami došli po silnici do Mořinky. Zde zase na návsi stojí chráněná patrová roubenka s lomenicí z 18. st.. Lesem se vyšlo na okraji Karlíku. Kdo chtěl mohl si zajít po červené ke zbytečkům hrádku Karlík a vrátit se. Z Karlíku po Cestě mramoru až k zámku a podél Berounky do cíle. Trasa 50 km se navíc dostala přes Vysoký Újezd kolem studánky, Špičatý vrch, Bubovické vodopády nahoru nad Karlštejn k Dubu sedmi bratří a po žluté přes lomy - Malá Amerika. Lom polit. vězňů, Velká  Amerika - do Mořiny a dál stejně jako trasa 30 km.

Na trase byl otevřený kostel v Černošicích, což bylo velmi příjemné oživení. V Třebotově zase mnozí viděli pana majitele na procházce s pumou. Jinak má celkem dvě. V cíli opět hrála kapela. Tentokrát měla i bubeníka a trošku jiný repertoár. Jako poděkování dostali od nás trička, které vyrobila Dana. Bez kapely by to nebylo ono. Kdo chtěl, dal si guláš uvařený pro turisty, ale musel si ho zaplatit. Všem pochodníkům moc děkujeme, že přijeli, ačkoliv bylo tolik jiných pěkných akcí. Kromě Prahy a okolí přijeli např. z Mělníka, Liberce, Olomouce, celý autobus z Litvínova. Pán z Olomouce pokračoval do Berouna na svatbu. Počasí vyšlo, bylo jako na jaře, kapela bezva hrála, lidé byli spokojení a veselí. Příští rok se jdou Tur. Černošice v sobotu 17.3..

Pochod připravila Marta KRAVČÍKOVÁ, kravcikm@centrum.cz

—————

Zpět