5. TurBanské Černošice

01.10.2016 07:00

akce IVV


Základní údaje:

Start:  Černošice-Mokropsy (žst), 7:00 - 10:00 (30, 43 km), 8:00 - 11:00 (17, 21km), 9:00 - 11:00 (12 km)

Cíl:  Černošice-Mokropsy, rest. U Králů, 11:30 - 21:00 hod.

Trasy:  pěší 12, 17, 21, 30, 43 km

Startovné:  děti 5,- Kč, KČT 20,- Kč, ostatní 30,- Kč

Na startu každý dostal popis trasy. Na trase  12 km ještě mapku Černošic s vilami.

V cíli pak na každého čekala razítka, diplom, placka a další. Posezení při hudbě.

 

Obchůdek:

Kromě dalších turistických vizitek jste si mohli koupit nálepku a turistickou známku, které byly speciálně vyrobené pro tento pochod.

Cena:

turistická známka: 30,- Kč

nálepka: 12,- kč

 

Zápis:  Letošní kulatý ročník jsme z března byli nuceni přehodit na 1.10., což bylo trochu nešťastné datum, neboť bylo mnoho pěkných dalších pochodů a akcí, např. Den architektury. K tomuto dni jsme přispěli i my naším pochodem zaměřeným na významné  vily černošické. Počasí nám bylo nakloněno. A tak se vydalo ze žst Mokropsy na 5 tras kolem 130 turistů. První se společně vydali dva muži a jedna žena na 43 km trasu. Do cíle už společně nedošli, rozdělili se dle svého tempa. Delší trasy 21, 30 a 43 km společně vedly přes Všenory, Jíloviště, kde se oddělily trasy 21 a 30 km, které vedly po naučné stezce podél potoka Háďák. Tento úsek je moc hezký, ale náročný. Napřed se šlo podél potoka pěšinkou, chvilkami i mezi kopřivami či přímo potokem, na jeho konci čekal prudký stoupák na skalnatou vyhlídku na Vltavu, Vrané, Davli. Námaha stála za úžasnou vyhlídku. Na tento úsek se názory turistů lišily. Někteří byli nadšeni a jiní /velmi malá menšina/ nespokojeni. I my při procházení trasy jsme si změřili své síly. Ale turisté vše zvládnou. Pak po hřebeni došli k malé oboře s daňky a dál mezi ohradami koní a lesem k červené. Zde se trasy rozdělily. 21 km šla na Jíloviště a k Cukráku. Odsud po žluté ke Kazínské skále a dále k žst Černošice. Po žluté pak docházely i ostatní trasy. Od této žst zastávky pak pokračovali stejnými místy až do cíle. To už šli po stopách vil. 30 km trasa prošla významnými místy na Zbraslavi, skrz golfové hřiště, vrchem Lipencemi ulicí Oddechové a po žluté. Tudy vedla i trasa 43 km. Ta nevedla z Jíloviště naučnou stezkou, ale po modré do Měchenic, Davli a odtud po červené přes Oleško, kde mohli navštívit Japonskou zahradu, až do Vraného přes Zvolenskou homoli. Kdo měl štěstí viděl mloky skvrnité. Došli na Zbraslav a dál stejně jako ostatní Trasy. trasa 12 km a 17 km byly zaměřené na významné vily. Vedly křížem krážem, nahoru dolů Černošicemi. Trasa 17 km vedla lesem k hájovně Na Stráži, jehož autorství se připisuje význačnému architektu slovenského původu Dušanu Jurkovičovi. K popisu dostali na startu mapku Černošic, kde jsou vily vyznačeny. A ještě povídání o vilách. V cíli opět U Králů hrála od 14.00 h kapela. A že hrála skvěle a nádherně její členky zpívaly. Moc jim děkujeme. Ještě musím zmínit statečnou cyklistku, která zdolala 43 km trasu, jež vůbec nebyla pro kola. Má náš obdiv. Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se zase na dalším ročníku v roce 2017.

Ukázka z povídání o vilách: /ul. Střední čp. 367, mapka č.15/ Dům senátorky Fr. Plamínkové z r. 1939 od Ing. arch.J.Landsmanna a Ing. arch. M.Reinera. Do vily si zvala význ.politiky, i M.Horákovou. V r. 1942 zde byla zatčena. Popravena byla na střelnici v Kobylisích.      Z5 / ul. Střední čp. 360, mapka č.9/ vila Fröhlichova. Projektoval věhlasný architekt Jan Kotěra, považovaný za zakladatele české architektonické moderny. Na této rané Kotěrově stavbě jsou patrné vlivy soudobé anglické architektury  s tradiční českou lidovou tvorbou. V Černošcích spatříme ještě jeho další díla, z nichž nejvýznamnější je vila postavená v letech 1908-1909 pro ředitele královédvorských železáren Kratochvíla.     Z12: /ul. Karlštejnská čp. 282, mapka č. 6/ Kratochvílova vila od J.Kotěry - postavená v letech 1908-9 podle projektu zakladatele české moderní architektury architekta Jana Kotěry. Reprezentuje architektovu vrcholnou tvůrčí etapu ve stylu tzv. geometrické moderny. Stavebníkem byl ředitel králodvorských železáren Emil Kratochvíl, proslulý mecenáš umění. V novém domě však bydlel jen krátce, zemřel v roce 1910. Pro železárny v Králově Dvoře navrhl Kotěra školu (1908) a dělnickou kolonii (1920). Pro Černošice na popud Emila Kratochvíla vypracoval plány na stavbu české školy, která se však nerealizovala.

 

Statistika: trasy: 12 km - 54 účastníků, 17 km - 34, 21 km - 15, 30 km - 13, 50 km - 16

Počasí:  slunečno, 24°C, večer déšť

Účast:  Turisté nejen z Prahy a okolí, ale i např. z Kolína, Tábora, Teplic, z různých míst Vysočiny, Havlíčkova Brodu, Liberce. Dvounozí malí i velcí a i čtyřnozí. Celkem 132.

Pochod připravila Marta Kravčíková, kravcikm@centrum.cz

—————

Zpět