Zahájení turistické sezóny 2018

06.01.2018 22:59

Z Hlavního nádraží jsme odjeli do Hořovic, kde jsme se přidali k dalším turistům. Pod vedením Míly jsme došli kolem rybníka na Husovo náměstí. Kromě nás nikde ani živáčka. Někteří se špatně zásobili, proto si zašli do obchodu pro buřtíky, které jsme pak cestou opekli u rybníka Krejcárek. Nejprve stále do kopců Hořovicemi, posléze nádhernými lesy až k rybníku po zelené. Cestou jsme si připravili klacíky na opékání.  Oheň se podařilo rozdělat a můžeme opékat. S chutí do toho. Letošní první buřtík. To nám hezky začíná nový rok. I počasí nám přálo. Svítilo sluníčko, ptáci pěli, sedmikrásky kvetly. A bahna bylo také všude do sytosti. Míla pronesl krátkou řeč, Saša zapěla turistickou hymnu a poté začaly střílet špunty. Připili jsme si na zdraví, šlapání a na Jirku. Lesem jsme došli po neznačených cestách k bývalé šachtě Barborka na Jedové hoře a od ní stále houbovými lesy k vodní nádrži Záskalská.  To už jsme se roztrhli na několik skupinek a do cíle došli každý jinak. My jsme šli jako poslední po naučné stezce údolím Červeného potoka kolem Mrtnické skály /jediné povolené lezecké skály v CHKO Brdy/ do obce Mrtník s kostelem Narození P. Marie, před kterým stálo torzo památného stromu klen.  Odsud lesem kolem pomníku profesora R. Lubineckého, který zde v roce 1945 padl, a dál kolem vodopádu pod Červeným rybníkem na Červeném potoce. Krása. Obdivovali jsme, jak je všude čisto, vše upravené, opečovávané včetně lesů a čisté vodičky v potocích a rybnících. Na náměstí v Komárově jsme si prohlédli budovu muzea litiny a u ní v parčíku litinový stolek a sochu ženy „Snění“.  Potom jsme šli za ostatními do cíle do hospůdky Na Růžku, kde jsme poseděli do 17.00 hod při tónech kapely, která moc pěkně hrála. Autobusem na nádraží v Hořovicích a do Prahy. Letošní první výšlap se opravdu povedl. To bude krásný nový rok!

—————

Zpět