Za bledulemi do Pekla

30.03.2018 20:59

Na Velký pátek jsme jeli obdivovat bledulky. Autobusem z Holešovic jsme dojeli na zastávku Zahrádky, křiž.. Nejprve jsme šli k průrvě u Novozámeckého rybníka. Potom jsme došli do Zahrádek k zámku, kde se Mireček z Básníků učil česky. Prošli jsme park se zbytky oranžérie a zašli do obchodu pro vizitky. Potom už jsme šli stále po červené kolem skalního bytu na místo zvané Karba, kde jsme viděli první bledulky. Ještě před tím jsme prošli pod železničním mostem 130 m dlouhém. Na třech kamenných pilířích stojí původní nýtovaná konstrukce z 90 let 19. st.. Na Karbě jsme přešli lávku a za ní zahnuli doprava k Dračím skalám, kousek jsme jich prošli a zase se vrátili. Karba je vstupní brána do údolí Peklo. Podél Robečského potoka jsme procházeli PP Peklo. Úžasné údolí s pískovcovými skálami, stromy, padlými kmeny, divočina. A opravdu zde kvetlo mnoho a mnoho bledulek. To je nádhera. Na jednom místě pod převisem bylo i ohniště. Skupina rodičů s dětmi si opékala buřtíky. To vědět, tak jsme si je taky vzali. To už jsme se roztrhli na tři skupinky. Naše si zde poseděla a v klidu se nasvačila. Milošek měl s sebou svoji skvělou domácí griotku. Po dřevěném chodníčku jsme došli k pam. desce L.Lise. Za ní jsme odbočili doprava a vystoupali ke Kozí farmě Nový Dvůr. Našim cílem byl altánek a zbytky hradu, proto jsme zašli do obchůdku mejitelky farmy M.Krejzové. Zde nám osobně nabídla ochutnávku. Sýry byly výborné, takže neplánovaně jsme si každý nějaký druh koupili. Musím říci, že jsem nikdy kozí sýr nejedla, ale tak mi chutnal, že jsem si též koupila. Pak jsme dostali povídání o historii a vydali se farmou k altánku na skále. Nelitovali jsme. Už zde měli i dvě svatby. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli různá hospodářská zvířata včetně koz. Vrátili jsme se do Pekla a došli k umělému tunelu ve skále a dál ke Skautské skále. To už jsme šli v pěti. Ostatní už byli skoro v Lípě. Na rozc. s křížkem jsme opustili červenou a zahnuli doleva do Dubice. Odsud po zelené podél Ploučnice do Lípy, na jejímž začátku se nám povedlo zakufrovat. Na nádraží jsme se zase sešli s oběma Helenami. Ostatní odjeli. Dráhy opět nezklamaly, neboť měly zpoždění. Do Prahy jsme dojeli před 21.00 hod. Výlet se nám náramně povedl včetně počasí. Celý den hřálo sluníčko. My se zahřáli i na duši. Kdo jste tam nebyl, určitě zajděte.

—————

Zpět