Z Nových Dvorů na Zátiší

05.03.2011 09:00

Z cyklu Putování zimní Prahou

Základní údaje:

Start:  zast.bus Nové Dvory v 9:00 - 11:30 hod. (na zastávce je podchod, přes ulici stará usedlost Nový Dvůr)

Cíl:  v restauraci Novodvorská v 10:30 - 15:30 hod.

Trasy: pěší 9 km, kočárková 4,5 km

Startovné:  děti do 15 let 5,- Kč, členové KČT, senioři a pojištěnci OZP 15,- Kč, veřejnost 20,- Kč

Na cestu každý dostal popis trasy.

V cíli na každého čekala razítka do skládanky Prahou turistickou č.50 a razítko měsíce Březen. Také si turisté mohli koupit odznak Euroranda a vizitky Prahou turistickou.

Ze zákulisí:  Přestože byl dohodnut s majiteli restaurace Novodvorská cíl uvnitř, seděli jsme venku, neb nám zničehož nic zakázala jedna ze servírek rozložit nezbytné papíry a jiné věci a razítkovat.

Zápis:  Od staré usedlosti Nový Dvůr (kde nám zabili kmotra Mrázka) se pochod vydal k přírodní památce V Hrobech s teplomilnými rostlinami a hmyzem a s meteorologickou stanicí v Libuši (věž od atelieru SIAL z Liberce). Pak pochod vedl podél Borového rybníka a Lhoteckého potoka Kamýkem dolů do sídliště a nahoru a když se pak turisté ohlédli, neproměnili se v solný sloup, ale uviděli Cukrák. Nahoře za křižovatkou prošli vilkami ulicí U Šumavěnky k točitému přechodu přes silnici a za ním zatočili zahrádkami k bufetu. Pak pochod vedl podél Zátišského potoka nahoru kolem rybníka a prvorepublikových Rücklových Slunečních lázní, kde se natáčel jeden díl Hříšných lidí města Pražského. Pak už jen stále nahoru vilkami a paneláky k cíli, který byl nečekaně před restaurací místo uvnitř. Asi se personál lekl toho množství turistů a zabarikádoval se.

Statistika:

Počasí:  slunečno, bez mraků, 8 °C

Účast:    zúčastnilo se 216 turistů

z toho:     4,5 km -      6 turistů

                   9 km     - 210 turistů

Pochod připravila  Marta Kravčíková, tel.: 739147514,  e-mail: kravcikm@centrum.cz

 

Zajímavosti na cestě:

Nové Dvory - bývalá zemědělská usedlost, založená v pol. 19.st. Dala jméno sídlišti a ulici Novodvorská. U Nových Dvorů došlo v r.2006 k vraždě podnikatele F.Mrázka.

V Hrobech - přírodní památka od r. 1988. Skalnatá stráň 1,31 ha tvořená ordovickými břidlicemi z prvohorní éry s nalezištěm vzácných teplomilných rostlin jako je koniklec luční nebo růže galská a na ně vázaného hmyzu. Hlavně v létě si můžete všimnout neposečených pruhů, které kopírují vrstevnice. Zůstává zde z toho důvodu, aby na ní mohli dokončit svůj vývoj někteří zástupci hmyzu, především motýli, brouci např. nosatci, zástupci blanokřídlých např. čmeláci.

retenční nádrž Hodkovičky - 2650m3, vlastník Hl.m.Praha. Plní významný krajinotvorný a ekologický účel.Vyskytuje se zde množství méně častých druhů rostlin a živočichů – např.plavín štítnatý, prustka obecná, voďanka žabí skokan zelený i hnědý, čolek obecný, ropucha obecná. Nádrž neslouží k chovu ryb. Ryby jsou zde udržovány v přírodní rovnováze s ostatními živočichy a rostlinami.

vila č.67 - se sochami. Vila, ve které žil a tvořil sochař Jan Hána. Od mládí miloval poezii K.H.Máchy, hlavně Máj. Tak vznikla lyrická socha Jarmily Sedící dívka v parku Kampa v r.1958. Sochař několikrát navštívil Staré Splavy, kde je nad jezerem legendární „Jarmilina skála“, spjata s romantickým vyprávěním v úvodu Máje o tom, jak vzpomíná na svého milého: „ Za růžového večera / pod dubem sličná děva sedí / se skály v břehu jezera / daleko přes jezero hledí“.

sanatorium PRONATAL - bývalé Rücklovy sluneční lázně. V r.1921 je nechal na vlastní náklady postavit Antonín Rückl, který věřil, že slunce je zdrojem života a tudíž musí být i univerzálním lékařem. Je to velká přízemní budova s vyvýšeným patrem a vysokou skleněnou kupolí. Léčila se zde tuberkulóza a rachitida. Ve své době lázně velmi prosperovaly. 1964 byly uzavřeny. Odehrával se zde jeden z dílů televizního seriálu Hříšní lidé města pražského. V současné době je zde sanatorium, které poskytuje komplexní služby v oblasti asistované reprodukce.

—————

Zpět