Vánoční pastorále

12.12.2015 08:08

Letošní Vánoční pastorále se žebráckými turisty v čela s Mílou a Sašou se konaly ve znamení barvy hnědé. Někteří z nás přijeli v pátek večer, aby se ubytovali ve škole po dvě noci. Poté jsme se sešli v hospodě, abychom si dali večeři a popovídali si. Ráno jsme se každý najedli ze svých zásob a šli na sraz na náměstí, kam dorazili i ti, co nepřespali. Tradičně jsme udělali kolo kolem stromečku na náměstí, zazpívali si Kolo, kolo mlýnský a nastoupili do autobusu, kterým jsme popojeli na rozcestí Bývalý důl, odkud jsme šli pěšky na rozhlednu Máminku, na níž jsme se postupně vystřídali. Cestou jsme si uřízli vhodné větve na opékání buřtíků, které jsme si opekli u Máminky. Protože bylo před svátky, tak jsme si popřáli, přiťukli, ozdobili smrček, zapálili prskavky a svíčky. Jeden z turistů přinesli i rachejtle, které měly velký úspěch. Po krátké Mílově řeči, jindy mluvil déle, jsme si postupně každý vzal pod stromečkem jeden dárek. Dárky jsme každý dle svého dali pod něj. A přišel Ježíšek. To bylo radosti. Dárky byly různé - co dům dal. Ještě pár koled a jdeme zpět na rozcestí a po modré, později po červené až do obce Hředle, kde jsme poseděli v příjemné hospodě, dobře se najedli a někteří došli do Žebráku a jiní dojeli autobusem. Začaly přípravy na slavnostní večer. Někteří se nemohli dočkat a šli hned na 18.00 hod. My jsme si odpočinuli včetně spánku a přišli okolo 20.00 hod. Celý večer hrála kapela jednu písničku hezčí než druhou. Tancovali jsme až do dvou hodin po půlnoci. Mezitím nám Míla s Petrou rozdali dárky, Míla slavnostně pasoval některé mezi námi svými čarodějnými hodnostmi, připili jsme si jak jinak než pitím barvy hnědé. Unaveni jsme vpluli do spacáků. V neděli jsme vše sbalili a šli se rozloučit do restaurace v kulturním domě. Protože v neděli nic ze Žebráku neodjíždí, zařídil nám Míla odvoz do Hořovic na nádraží. Neradi jsme se rozloučili a odjeli. Pastorále se díky perfektní organizaci Míly a Saši opět povedli. Děkujeme vám moc za vaši obětavost a za rok zase.

—————

Zpět