Údolím Motolského potoka

28.04.2011 16:30

z cyklu Voda ze střechy Evropy - Eurorando 2011, Podvečerní pochody Prahou

Základní údaje:

Start:  sídliště Řepy na konečné tram., 16:30 - 18:00 hod.

Cíl:  Vidoule, v restauraci U Petrů, 18:00 - 20:00 hod.

Trasy: pěší 9 km

Startovné: děti do 15 let 5,- Kč, členové KČT, senioři a pojištěnci OZP 15,- Kč, veřejnost 20,- Kč

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak na každého čekala razítka pochodu a měsíce do skládaček. Turisté také měli možnost zakoupit odznak cyklu "Voda ze střechy Evropy"

Zajímavosti: v 17:30 jsme Slavnostně odebrali na hrázi v údolí Motolského potoka vodu. Toto odebrání provedly děti z folklorního souboru Lučinka ze Stodůlek. Děti tancovaly a to hned natřikrát podle toho, jak turisté v houfech přicházeli.

Zápis:

Zpráva o turistickém putování Údolím Motolského potoka.

Podvečerního turistického pochodu z cyklu EURORANDO 2011-Voda ze střechy Evropy, který se konal 28.4.2011 a nesl název Údolím Motolského potoka, se za poměrně slušného počasí zúčastnilo 329 dospěláků a  2 děti, z toho jedno mimčo v kočárku. Již dlouho před startovním časem, který byl v 16:30, se na startu na konečné tramvají  Sídliště Řepy linul dlouhý had pochoduchtivých. Jelikož měli všichni připravené drobné mince na startovné, fronta rychle ubývala a tak se vydávali na trasu směr Údolí Motolského potoka, kde na hrázi čekala vodnice Marta a také děti ze souboru Lučinka. Děti předvedly své umění a pak s vodnicí za asistence několika desítek turistů odebraly vzorek vody Motolského potoka. Pro velký počet účastníků se vystoupení malých tanečníků a zpěváčků musela ještě několikrát opakovat. Pak se davy turistů odebraly na další cestu přes kapli Nalezení Svatého kříže a Přírodní památku Háje do Motola. Kaňkou na cestě byla Plzeňská ulice, ale pak už cesta vedla Cibuleckým hájem a cíl pochodu byl v restauraci U Petrů, kde na účastníky čekal ochotný personál a tak pivo teklo proudem a každý si našel v jídelním lístku to své.  Tomáš Lubovský

Na cestě:  Motolský potok pramení na soukromé zahradě s chatkou, dál ale vede nově upraveným parkem s jezírky a pískovcovými skalami. Pak protéká bývalou retenční nádrží, kde byl za výpustí proveden slavnostní odběr vody. Dál pochod vedl okolo zapomenuté kaple Nalezení sv.Kříže, pak přírodní památkou Háje s bývalou usedlostí, rybníkem Brouček, Větveným potokem, zarostlým pískovcovým jezírkem a strání plnou studánek (V louce, V louce pod pěšinkou, V zahradě, Za Mototechnou a ještě jedna -jak jinak- Háje). Pak se prošlo tunelem pod železnicí Semmering do jiného světa, z lesa stromů do lesa domů. Šlo se pak po Plzeňské, kde byl potok sveden na chvíli do podzemí, to ale vynahradil nově opravený rybník s původním maltézským mlýnem, bývalý pivovar s Pivovarským rybníkem a Kalvárie na skále mezi nimi (to celé pod jedním jménem Přírodní park Košíře - Motol). Do třetice, téměř na konci cesty, další park - Cibulka, s usedlostí, čínským pavilonem, potokem, studánkou, rybníkem, jeskyní, památnými stromy, starou funkční železnicí Pražský Semmering a rozhlednou. Celý pochod skončil v malé zahrádce - U Petrů.

Statistika:

Počasí:  polojasno, v dálce jednou zahřmělo, 20 °C

Účast:  zúčastnilo se 329 dospělých a 2 děti

pochod připravil  Tomáš Lubovský, tel.: 607283173,  e-mail: tomzluk@seznam.cz

—————

ZpětMOTOLSKÝ POTOK  - délka toku 9,9 km

   Je jakýmsi vzorkem všech podob, jaké pražské potoky můžou mít. Protéká volně přírodou, kamenným korytem mezi městskou zástavbou, nakonec sveden pod zem a takto schovaný teče až do Vltavy.

   Vlastní pramen se nachází na soukromém, oploceném a tudíž nepřístupném pozemku. Pramení nedaleko stanice metra Zličín na úpatí stěny z pískovců, mezi hypermarketem Globus a továrnou Siemens, na hranici Stodůlek a třebonické části městské části Prahy – Zličín.

   Asi o kilometr dále za nádrží Pod Zličínem vtéká do zakrytého úseku. Potrubím protéká vlevo podél Jeremiášovi ulice ke křižovatce Bílý Beránek a dále podél Plzeňské ulice. Pod Bílým Beránkem je retenční nádrž.  Blízko ulice 5. máje do něj vtéká zprava Větvený potok z přírodní památky U Hájů.  U motolského krematoria také zprava občas vtéká vodoteč z motolského hřbitova. U domu č. 231 Pod Krematoriem teče kolem Mlýnského rybníku. Při obtékání přírodní památky Kalvárie v Motole přechází opět do zatrubnění.

   PP Kalvárie – byl zde původně lom. Nad Plzeňskou ulicí stojí velký kříž z r. 1721 údajně  připomínající smrt mladíka, který zde spadl ze skály. Jiné prameny tvrdí, že kříž vyznačuje hranici panství maltézského řádu. Pod skálou se nenápadně krčí původně Motolský neboli Maltézský mlýn asi z r. 1574. Motolský potok zde napájí malou nádrž nad mlýnem.

   Před hotelem Starý pivovar se dělí v podzemí na dvě ramena. Pravé pokračuje po pravé straně od Plzeňské ulice, kde prochází Pivovarským rybníkem a po té krátkým otevřeným úsekem. Na jeho konci před křižovatkou mimoúrovňovou podchází Plzeňskou a ústí do levého ramene. Levé rameno přechází pod  Plzeňskou ulicí na levou stranu ihned a otevřeným korytem teče pod nadjezdem Kukulovy ulice.

   Naproti motolské vozovně míjíme tři nádrže, které jsou napájeny levým ramenem potoka. Zprava do něj ústí občasná vodoteč u golfového areálu a potok Cibulka. Samotný areál Cibulka s usedlostí Cibulka stojí za samostatnou prohlídku. Své jméno má po Blažeji Cibulkovi z 16. st.. V r. 1817 ji koupil Leopold Thun z Hohensteinu, který zde nechal vybudovat anglický park se sochami, rozhlednou, čínským pavilonem, Dantovým peklem a dalšími atrakcemi. V současnosti je dost zchátralá.

   Na začátku Košíř na konci lesoparku Cibulka /nedaleko sídliště Poštovka/ ústí do podzemí. V závěrečných čtyřech kilometrech z podzemí nevyjde. Do Vltavy se vlévá zleva pod Janáčkovým a Hořejším nábřežím zhruba v úrovni ulice Pecháčkovy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v n.v. 180 m n. m..

   Městská část Praha 13 provedla revitalizaci prameniště a části údolí, kde z přírodního hlediska jsou cenné lokality s výskytem vzácných rostlin a porostů. Byla zahájena 30.9.2004. Do nového stavidla ve středu vypuštěného jezírka v lomu byla zabetonována schránka s pamětní listinou a fotografiemi stavu před úpravami. Byly odstraněny náletové dřeviny, vznikly nové cesty, mostky a odpočívadla. Určitě si všimnete jezírka vylámaného v pískovci a obklopeného vyhloubenými umělými jeskyněmi.