První putování Jevanským potokem

25.01.2014 08:00

Podruhé po 14 dnech jsme se vydali na výlet s Mílou ze Žebráku. Zase jsme odjeli vlakem z Hl. nádraží v 8.07 hod. do Čerčan, kde jsme přestoupili v 9.12 do Stříbrné Skalice. Do téhož vlaku nastoupila většina ostatních účastníků. A vláček rázem praskal ve švech. Celý den nám svítilo sluníčko a sníh nám křupal pod nohama. Ve Stříbrné Skalici jsme přešli most k rest. Na Marjánce, kde je i soutok Jevanského potoka se Sázavou, a došli po silnici podél Jevanského potoka ke kostelu sv. Jakuba v Rovné, ke kterému jsme si zašli. Prošli jsme dále Skalicí do centra, kde nás zaujala radnice, proti níž byl tur. rozcestník, místní knihovna, která měla v sobotu otevřeno, opravená původní stavení včetně výzdoby. Z centra jsme se zašli podívat ke kostelu sv.Jana Nepomuckého, na jehož místě stával kdysi hrad. Podél potoka jsme došli k Hruškovskému mlýnu s malým hospodářstvím zvířat. Iva nevydržela a dala svoji svačinu, jablíčko, oslíkovi. Kolem rybníka jsme došli k dalšímu rybníku Propast, kde jsme se opět v té samé hospodě jako minulý výlet naobědvali. Ale tentokrát nám ještě oběd zpříjemnila Saša hrou na kytaru a svým krásným zpěvem. Poté jsme podél potoka došli na rozcestí Jevanský potok a po červené k rybníku Šáchovec, kde to bylo jako v pohádce. Zde jsme se museli kousek vrátit zpět, abychom našli, kudy vede NS Voděradské bučiny a mohli jít Penčinským údolím, ve kterém jsme měli možnost se letos poprvé pokochat zimou. Byly zde dokonce i rampouchy. Minuli jsme kámen věnovaný památce lesnickému typologovi Ing. E. Průšovi. Na dalším úseku nás čekaly cedule označující druhy stromů s jejich původem.Velmi příjemný úsek dnešního výletu. Došli jsme na kraj Jevan k velkému Jevanskému rybníku a po červené podél vil s velkými zahradami do centra, kde jsme nasedli na autobus a dojeli do Prahy k metru Háje.

Výlet se vydařil. Byli jsme příjemně unaveni, včetně naší čtyřnohé Dary.

—————

Zpět