Procházka po rozkvetlých alejích - Dubeč a okolí

24.04.2016 14:15

Poslední dubnovou neděli jsme se vydali na procházku po rozkvetlých alejích. Organizoval ji náš člen Aleš Rudl spolu se zástupkyní zabývající se ovocnými stromy. Oba mladí lidé nás provedli místy, z nichž některými jsme šli poprvé. A měli jsme štěstí, protože stromy jako třešně, hrušně, švestky opravdu kvetly, některé už i odkvétaly. Cestou jsme se občas zastavili, abychom si poslechli odborný výklad z úst Aleše o památném stromě či o ovocných stromech, také o historii toho určitého místa.

Vše začalo v Dubečku u kostela sv. Petra, před kterým roste památný jasan zasazený při dokončení stavby kostela. Původně zde rostly dva, ale jeden použili na konci 2. světové války na stavbu barikády. Dál jsme došli k PP Rohožník a k Podleskému rybníku, kde rostou památné duby. Je to druhý největší rybník v Praze. Vznikl v 16. století jako součást rybniční soustavy 50 rybníků, navzájem propojených kanály. Jakési Třeboňsko na kraji Prahy. Původní mlýn už zde nestojí, ale stojí zde zcela nový dům a okolo něj ohrady koní, jelenů a daňků. Dál jsme došli do rozkvetlého sadu třešní na břehu rybníku, o který se pečuje. Po chvilce jsme prošli sadem, o který naopak majitel vůbec nepečuje a třešně zarůstají náletovými stromy a sotva přežívají. Na názorných příkladech nám náš průvodce vše vysvětloval. Vyšli jsme na rozcestí pěti cest, z nichž jedna vedla ke sv. Markétě a do Královic, druhá do Netluk a třetí, kterou jsme se vydali do Dubče. Na jeho kraji jsme odbočili vpravo do ulice Za lesíkem a došli do PP Lítožnice se třemi rybníky – ráj ptactva. Jeden z nich byl vypuštěný. Také jsme se dověděli, že zde bohužel chtějí stavět pokračování silnic Pražského okruhu. Ach jo. Došli jsme polní cestou na cestu s červenou značkou z Koloděj a po ní došli do Běchovic k rybníčku, kde naši průvodci vylosovali několik šťastlivců, kteří dostali knihu Aleše Rudla Památné a významné stromy Prahy 12 nebo tužku s logem památných stromů. V Běchovicích jsme se rozloučili u lípy svobody, zasazené r. 1928 na počest vzniku ČR. Někteří jeli domů a někteří si zašli posedět do hospody Stará pošta, u níž v parku rostou dva jedinečné jasany převislé, které jsou pozůstatkem bývalé Poštovské zahrady. Ta sloužila zaměstnancům pošty. Pěstovali si zde zeleninu, ovoce i růže. Jasany byly vysazeny jako okrasné a svoji funkci plní dodnes.

Procházka se nám moc líbila. Oběma organizátorům děkujeme.

Bližší informace o stromech najdete na stránkách:

www.na-ovoce.cz

www.prazskestromy.cz

—————

Zpět