1. Pochod kutnohorských havířů

29.05.2010 07:30

Lze plnit Městskou turistickou trasu IVV

Základní údaje:

Start:  žst Kutná Hora město, 7:30 - 10:30 hod.

Cíl:  v Kutné Hoře, v zahrádce restaurace U Kamenného domu  11:00 - 17:00 hod.

Trasy:

10 km - historické centrum města: K.Hora, Sedlec, K.Hora (nebo plnění MTT)

16 km - K.Hora, V Hutích, Škvárovna, Vysoká (rozhledna), Škvárovna, K.Hora

33 km - K.Hora, Velký rybník, Sion (zřícenina), Škvárovna, Vysoká (rozhledna), Škvárovna, K.Hora

Startovné:  děti do 15 let a členové KČT 15,- Kč, ostatní 20,- Kč

Na cestu každý dostal popis trasy s mapkou.

V cíli pak na každého čekal Pamětní list, razítko pochodu, razítko IVV, časopis Turista a Delisa.

Zápis:

Ten den jsme šli historicky první pochod našeho oddílu TurBan. Byli jsme v Kutné Hoře a okoli na 1.ročníku pochodu Kutnohorských havířů. Start byl v sobotu na vlakovém nádraži Kutná Hora - město. Nejkratší trasa (10km) byla vhodná pro vyznavače historie, šlo se historickým centrem města. Středně dlouhá (16km) nás zavedla po nejbližším okolí až na vrchol Vysoké (472m) se zbytky kaple a kláštera a nedávno otevřenou rozhlednou. Nejdelší (33km) vedla malebným údolím říčky Vrchlice, tzv.Procházkou králů, s množstvím bývalých mlýnů (většina v ruinách) a okolo Velkého rybníka až na zříceninu hradu Sion, v němž táborita Roháč z Dubé dlouho vzdoroval králi Zikmundovi a kde se nečekaně podařilo na poslední chvíli domluvit prohlídku s průvodcem. Všechny trasy se opět setkaly v Kutné Hoře.

Vyjíždělo se ráno v 6hod. z Hlavního nádraží v Praze.  První účastníci cestovali již v motoráčku a rozhodli se pro tu nejdelší trasu. Zuzka s Čendou narychlo stříhali mapy (startovací lístky), aby je měli připravené na hlavní nápor turistů. Ten přijel vlakem v 9.10hod, pak ještě několik jednotlivců a začalo se balit. Ležení bylo přesunuto o něco výše - do zahrádky rest.U Kamenného domu. Okolo 15hod. dorazili první turisté z nejdelší trasy a "kontrola" ze Sionu, poslední turista pak v 19hod.

Bloudění:

V oblasti rozhledny Vysoká je špatně značená ZTZ.

Statistika:

Počasí:  slunečno, teplo, vydařilo se, 18 °C

Účast:    zúčastnilo se 70 turistů

pochod připravil  Libor Pfeifer, libor.turista@centrum.cz

—————

Zpět