Paleontologická exkurze – Bahamy v Čechách

22.10.2011 08:00

Na paleontologickou exkurzi s Palaiou jsme vyrazili z Berouna, kde již čekali někteří účastníci. Členové společnosti Palaia nás přivítali a nastínili program dnešní vycházky.

 Vydali jsme se po zelené vlevo od nádraží přes most nad nádražím a do kopce. Dále obcí Jarov s kostelem na návsi, na jehož zdi byly umístěny dvě tabule s vyznačením výšky vody při průtrži mračen. Kousek za obcí jsme pokračovali vpravo polní cestou do lesa, kterým jsme prošli až k Suchomastskému rybníku. Bylo mrazivé ráno a téměř celý den se držela mlha, takže jsme přišli o krásné výhledy cestou. Zato jsme se kochali ojínělou podzimní přírodou. Celý den jsme šli nádhernými místy.

 Došli jsme k Havlíčkovu mlýnu, kde jsme odbočili vlevo na žlutou k lesu, na jehož kraji vyvěrá ze skály pitná voda ze studánky. Někteří se osvěžili pramenitou vodou a začali šplhat do prudkého kopce k Aksamitově bráně bývalé jeskyně, které se propadl strop. U ní jsme si museli vydechnout a vyslechli jsme si zajímavé povídání o historii.

 Od ní jsme pokračovali dále nahoru k další přírodní památce – Jelínkův most přes Kotýz. Pod námi se objevil rozsáhlý velkolom Čertovy schody, který jsme později postupně obcházeli téměř ze všech stran. Došli jsme ke Koněpruským jeskyním a pokračovali geologickou naučnou stezkou Zlatý kůň na vrcholek kopce, kde jsme se dověděli, že stojíme v bývalém tropickém pramoři, ale vykoupat jsme se už nemohli.

 Sešli jsme kousek dolů opět nad velkolomem, kde jsme se společně vyfotili. Z kamenů zde byli sestaveny různé nápisy a obrazce. U nápisu Praha jsme se nechali vyfotit a sešli dolů do Houbova lomu. Odložili jsme si zde batohy, vzali do rukou kladívka a rozeběhli se do všech stran lomu hledat zkameněliny. Ze všech koutů se ozývalo ťukání. Každou chvilku někdo přiběhl se svým nálezem k Labuťákovi pro radu. Co jsem to vlastně našel? Padaly různé odborné názvy a listovalo se v knize, abychom viděli, jak dřív tito živočichové a rostliny vypadali. Nejčastěji jsme nacházeli lilijce, mechovky a ramenonožce. Jednoho ramenonožce si odnesla i Věrka. Nahoře nad našimi hlavami byl vidět původní vchod do jeskyní z r.1950 a i ten současný.

  Protože nám byla zima, šli jsme dál po naučné geogolické stezce. Minuli jsme další malý zarostlý lom a vyšli na silnici.Tu jsme přešli a šli loukami, lesem k dalšímu lomu Kobyla, kde bylo další zastavení s výkladem. Vstoupili jsme do něj štolou. Hned za ní vpravo na lomové stěně je pamětní deska J.Petrboka. Těžil se zde narůžovělý vápenec. Je zde jeskyně Chlupáčova sluj, ve které byly nalezeny kosti pravěkých savců – medvěd, lev, hyena, nosorožec – a kamenné nástroje. Můžeme je vidět v Národním muzeu. Roste zde chráněná pampeliška bahenní.

 Štolou jsme vyšli zase ven a šli a šli dále po zelené. Chvilku jsme šli po silnici s ořešáky, takže jsme hledali ořechy. Vstoupili jsme do lesa a došli k lomu u Plešivce 453m n.m., kde se již netěží. My s Věrkou jsme došly mezi posledními, takže ti před námi už rozdělali oheň na opékání buřtů. Větví bylo dost. Někteří opékali, jiní se vrhli hledat zkameněliny a my se šli podívat nahoru do zatopeného lomu, který je nádherný. Dobře jsme udělali. Úchvatná typická tyrkysová barva, zlatočervené listnáče, skály a ticho. Po tomto pohlazení na duši, jsme se vrátili k ostatním a opekli si také buřty. Od Radka jsem si půjčila kladívko a šla také hledat. Toto je místo, kde každý něco najde. Taky jsem našla. Vzpomínala jsem, jak jsme tu byli minulý rok v dubnu s Liborem a dalšími. Tenkrát jsme zde také našli zkameněliny. Zabalili jsme je do novin a šli dál lesem k rozcestí pod Vinnou uprostřed louky. Nad hlavami nám letěl balón.

 Prošli jsme vesnicí Tobolka a po žluté došli na Kodu s dalším pramenem. Zde jsme se už nenapili. To už jsme se roztrhli a každý svým tempem došel do Srbska. Rozloučili jsme se a šli na vlak.

 Opět jeden z krásně strávených víkendů, za který děkujeme společnosti Palaia. Všem doporučujeme se vycházek se společností Palaia účastnit.

zapsala Marta

účastníci: Věrka, Marta

Beroun - Havlíčkův mlýn – Kotýz - Zlatý Kůň – Kobyla – Plešivec – Tobolka - Srbsko

—————

Zpět