Od knihovny ke knihovně - Praha 6,7

16.10.2010 08:00

Lze plnit turistickou trasu IVV

Základní údaje:

Start:  před Městskou knihovnou pob.Petřiny, Mahulenina 31, 8:00 - 11:00 hod.

Cíl:  v Městské knihovně pob.Dejvice, 11:00 - 17:00 hod.

Trasy:

8 km:  Petřiny, Břevnov, Střešovice, Ořechovka, Dejvice

20 km:  Petřiny, Břevnov, Strahov, Hradčany, Letná, Bubny, Holešovice, Letná, Bubeneč, Podbaba, Dejvice

Startovné:  dospělí 20 Kč,  děti 10 Kč

Na cestu každý dostal popis trasy a ten, kdo chtěl, i vědomostní literární test.

V cíli pak na každého čekal Pamětní list, "knoflík" s datem pochodu, razítko do Záznamníku pochodu (pochod má 6 ročníků), razítko IVV, záložka do knihy a bloček. Děti navíc dostali samolepku se Sloníkem knihovníkem.

Zajímavosti:  Trasa vedla kolem poboček Městské knihovny v obvodu Prahy 6 a 7, pokud byla některá z nich otevřená, mohli jste vstoupit. Na dlouhé trase jste prošli i kolem knihovny Hradčany na Pohořelci (Praha 1).

Navštívené knihovny:  Petřiny, Břevnov (9-12hod), Letná, Holešovice a Dejvice (10-17hod).

Zápis:

Ten den slabě mrholilo. Pod zataženou oblohou se vydalo padesátpět lidí Prahou od jedné knihovny ke druhé k cíli. Vyšli od knihovny na Petřinách, prošli kolem Břevnovského kláštera a legendárního hostince U Kaštanu, zastavili se na malou chvíli v knihovně Břevnov, kde nakreslili sluníčko a dostali dárky. Pak se museli rozdělit. Někteří se vydali okolo Kajetánky a Petynky do Střešovic. Prošli zlatou Kocourkovskou uličkou, sešli Ořechovkou do Starých Dejvic a kolem tří viničních usedlostí přišli do vysokoškolského areálu, kde byl cíl v knihovně Dejvice, která je v přízemí moderní Národní technické knihovny. Ti druzí, odvážní, v počtu dvaceti, se vydali dál, dlouhou trasou, přes Strahov, přes vojenský dělostřelecký hřbitov, přes Pražský hrad, kde opatrně prošli davem turistů, přes Letenskou pláň, kde ještě opatrněji prošli skrz skejťáky. Přišli ke knihovně Letná, kde odolali pokušení sousední Erhartovy cukrárny a opsali text. Pak se vydali dolů kolem hřbitova, který už 200 let hlídá odvážný vojáček, poté se vyhnuli tržnici s vietnamskými lákadly, aby nakonec prošli industriálními Holešovicemi ke knihovně až vzadu, v koutku poloostrova. Pak rovně a přes přejezd a nahoru opět Letnou, kolem místa, kde jedni lidé zbavovali důstojnosti a naděje druhé lidi, kolem zasypané studánky a Výtvarné akademie. Na Stromovku se podívali zezhora, rovně se podívali na Starou Bubeneč a zezdola se podívali na vysoké komíny starodávné Čistírny odpadních vod, která je stále v pohotovosti, připravená sloužit (zlaté české ručičky). Pak už jen místem, které okouzlilo filmaře Hříšných lidí a Šakalích let, stále nahoru, do stejného vysokoškolského areálu a do stejné knihovny. Sluníčko nevyšlo, ale měli jsme jej namalované asi padesátkrát.

Poděkování patří knihovnicím ze všech knihoven, které se, každá svým dílem a možnostmi, podílely na pěkném dni.  

Statistika:

Počasí:    pod mrakem, místy slabě mrholilo, 9 °C, na místě startu v 11hod. trochu sluníčka

Účast:      zúčastnilo se 55 turistů (jeden turista byl z Plzně, jeden z Nové Bystřice a dva turisté až z Golčova Jeníkova)

 8km - 35 turistů

20km - 20 turistů

pochod připravily Marta Kravčíková a Alena Pokorná

Zápis z trasy:

V sobotu ráno jsem přijela s plným batohem a kempinkovým stolečkem na konečnou stanici tranvají Petřiny. Tomáš s Ivou už zde byli. Tomáš zůstal u tramvaje, aby směroval turisty na start a my šli připravit start před pob. MKP Petřiny. Protože to byla naše premiera, měli jsme velkou trému a obavy, aby vše dobře dopadlo. Jen jsme vyndali věci, tak se objevil 1. turista. Po odbavení prvních turistů jsme připevnili všechny cedulky s názvem pochodu a šipky od tramvaje k nám. Oblékli jsme si signální vesty se znakem našeho oddílu, takže nás nikdo nemohl přehlédnout. Počasí nám bohužel moc nepřálo. Od rána pršelo, což někoho určitě odradilo.Během dne se trochu umoudřilo a pomalu přestalo pršet.Tuto stinou stránku jsme se snažili lidem vynahradit našim vstřícným přístupem.

   Ze startu odcházeli účastníci  s popisem vybrané trasy, s kvízem s deseti otázkami, na které mohli odpovídat během cesty či si sednout v cíli a psát odpovědi. Nejen děti dostaly bludiště s cestičkami, tur. značkami a místem, kam měly opsat  kontrolní otázku, respektive namalovat. Ta na ně čekala během cesty ve výloze knihovny Břevnov, která byla otevřená a ve vnitř čekala na pochodníky další odměna přímo od knihovnic. Kdo chtěl mohl si koupit záznamník pochodu, do kterého hned v cíli dostal razítko pochodu. Na cestu dostal každý sladkou Delisu. Při každém příchodu nového turisty jsme zajásali. S mnohými jsme si příjemně popovídali a s některými se pak ještě jednou viděli  v cíli a znovu si popovídali. Nejvíc nás zajímalo se se jim nelíbilo, co by zlepšili a naopak s čím byli spokojeni . Někteří své názory zapsali do kroniky pochodu. Přišlo i pár známých čtenářů. Zůstali jsme zde do půl dvanácté. Potom jsme vše sbalili a šli na tramvaj.

  Dojeli jsme metrem do Dejvic. Od metra jsme šli do budovy Národní technické knihovny. Prošli jsme mezi stánky, neboť se zde zrovna konaly farmářské trhy. Pozdravili jsme se s knihovnicemi, které k nám po celý pochod byli velmi vstřícné, a šli k našim kamarádům z oddílu. Odložili jsme si batohy a hned se přidali k vítání došlých a ušlých pochodníků. V klidu jsme si popovídali o všem možném a někteří nám své dojmy napsali i do kroniky pochodu. Zajímali nás hlavně připomínky a nedostatky pochodu, abychom se jich příště vyvarovali, avšak těch bylo poskromnu.Mnozí si rádi prohlédli novou pobočku a někteří se zapsali i jako noví čtenáři.

  Tímto chceme poděkovat partnerovi pochodu Městské knihovně v Praze za jeho pomoc při propagaci pochodu  a za poskytnutí odměn pro turisty v cíli. Těšíme se na spolupráci v r. 2011, kdy MKP slaví 200. výročí vzniku. Také moc děkujeme  knihovnicím z Dejvic, Letné, Břevnova za jejich aktivní účast a vlídné a vstřícné přijetí. Velmi kladné ohlasy ze stran turistů padly na hlavy knihovnicím z Břevnova.

  Mezi turisty z Prahy, kterých byla většina, byli i turisté, kteří nelenili brzy ráno vstát a přijet např. z Plzně, Nové Bystřice, Golčova Jeníkova. Celkem přišlo 55 lidí, z toho většina žen. Vzhledem ke špatnému počasí, k tomu, že pochod jsme propagovali pomocí letáčků na všech pochodech, kterých jsme se zúčastnili. Vzhledem k tomu, že tento den se konal velmi známý tradiční pochod Podzim pod Zelenou Horou v Nepomuku, kam jezdí mnoho turistů, jsme nultý ročník zhodnotili jako pochod s dobrým koncem, což nám zejména potvrzovaly reakce účastníků, o čemž se můžete přesvědčit i při čtení zápisů v kronice. Celkově se lidem líbila trasa. Ocenili, že prošli místy, které neznali. Nejvíce se jim líbila kráká malebná ulička Na Kocourkách. Ocenili popisy tras. Nikdo nezabloudil, všichni dorazili do cíle. Ocenili přístup organizátorů. V neposlední řadě ocenili i množství odměn za svoji procházku. Kromě toho, že udělali něco pro své fyzické zdraví, udělali i něco pro své duševní zdraví. A to hned dvojím způsobem. Seznámili se s pobočkami MKP na Praze 6,7, o kterých mnozí nevěděli a poznali zajímavé kouty Prahy 6,7 . Cestou či v cíli se zájmem vyplnili odpovědi na kvíz s deseti otázkami. O jeho správnosti živě debatovali s Álou. Od Zuzky a Karolíny dostali pěkný diplom, bonbonky, bloček, magnetickou záložku. To vše od MKP. A kdo chtěl, dostal razítko pochodu do vanderbuchu a do záznamníku našeho pochodu a do speciálních záznamníků razítko IVV. A každý dostal první červený „knoflík“ pochodu. Tak může postupně do sbírky získat dalších pět v různých barvách s logem pochodua na závěr krásný odznak pochodu.

  Ohlasy byly kladné, což nás povzbuzuje do roku 2011, kdy se bude konat 1. ročník tohoto pochodu. Myslíme si, že přijde více lidí. Přijdou ti, co šli vloni, k nim přibudou další. O pochodu se už trochu ví. Je zajištěna větší propagace. Turisté ho mohou najít na stránkách kalendáře akcí pro Prahu a pro celou ČR. Byl vybrán mezi mezinárodní pochody IVV a mezi dvě stě nejvýznamnějších celorepublikových pochodů tkz. „Dvoustovku“. Obě skupiny pochodů si turisté hlídají a cíleně se jich zúčastňují. V cíli budeme mít k tomuto i speciální razítka. Dále dostanou speciální razítko ke 120. výročí vzniku MKP. Tyto tři měřítka – kladné odezvy z nultého ročníku, propagace a významnost pochodu – jsou zárukou slušné účasti v roce 2011.

Jen nás trochu mrzí, že se knihovníci a další zaměstnanci téměř nezúčastnili. Snad přijdou příští rok.

zapsala Marta

Ohlasy:

Ukázky, citace z kroniky pochodu:

- Moc se nám pochod líbil, všichni na nás byli moc milí. Nejvíce oceňujeme, že jsme se dostali do míst, kam by nás nikdy nenapadlo jít. Děkujeme.  Táňa 8 let, Matyáš 11 let, K. Pilzová  máma

- Velmi hezká trasa i místa, o kterých ani protřelý turista nevěděl.  H. Kvasničková

- Bylo to docela prima.  DANB

- Pochod je trochu detektivka, ale se šťastným koncem. Úžasné dívky, ženy i hoši. Příště, bude-li to jen trochu v mých možnostech, přijdu zas. Moc děkuji za vše. Zdrávi došli.  Franta Beneš, Plzeň

-  Děkujeme za pečlivě připravenou a zajímavou trasu.  Jana a Josef

-  Pochod se nám moc líbil. Vydařilo se i počasí. Příště určitě půjdeme znovu.  Jirka a Lucka L.

-  Organizačně povedené, nálada dobrá, milá překvapení.

    Návod:  +  plusy: popis trasy popisný s odkazy na zajímavosti

                            ulice zvýrazněné kapitálkami

                -  mínusy: popis více členit do odstavců

                            v jednom místě popisu není jasné, kde se scházejí rozdělené trasy

                            při navigaci by bylo vhodné použít výraznější objekty (stavby, firmy) než jména ulic (často chybí)

    Mnoho zdaru do dalších pochodů. Díky.  Alex, Ondra

-  Mňau. Kočičkám se pochod moc líbil. Prošli jsme nová krásná místa /např. ulice Na Kocourkách/. Těšíme se na další ročník.  Čiči z Miškovic a Klecan

-  Sobotní výlet „Od knihovny ke knihovně!“ se nám líbil, trasa byla dobře popsaná. Výlet účel splnil, poznaly jsme nová místa a nožičky nás bolí – ale příjemně. Děkujeme.  Hanka a Jana

—————

Zpět