Les královsví a Dvůr Králové nad Labem

04.09.2016 08:00

 

Ráno jsme si přivstali, abychom se vydali vlakem v 6.11 do Dvora Králové nad Labem. Ale ne po stopách zvířat ve známé ZOO, nýbrž po stopách zelené značky do centra, a pak po červené na naši jednu z nekrásnějších přehrad Les království. Celou dobu nás provázely švestky s větvemi obalenými až na zem. Trhali jsme a trhali, ale nepřejedli se. I domů jsme si dovezli.  Švestkobraní, jak to nazvala Věrka, je super. Prohlédli jsme si centrum města včetně infa a zakoupení vizitek. Marta našla i pam. dub. Od kostela Jana Křtitele po červené jsme prošli mezi zbytky zdí jedné z bran opevnění. Přešli Labe, které zde vypadá jako malá říčka, a došli do vesničky Filířovice. Z rozcestí Bílá Třemešná alej to bylo na přehradu už kousíček. Zde jsme chvilku hledali značku. Napřed jsme šli po silnici, což se nám nelíbilo, tak jsme se vrátili zpět na rozcestí a šli raději lesem, což bylo mnohem příjemnější a našli i klouzky. Kolem bývalé hájovny jsme vyšli u silnice nad přehradou. To byla krása. Když jsme se nasytili pohledy, tak jsme šli nasytit i žaludky. Z přehrady jsme pokračovali do BíléTřemešné, kde se ukrýval J.A.Komenský na útěku do Polska do Lešného. Odsud  po zelené procházeli lesy až do Zátluk a dál k přírodní památce Čertovy hrady. Skalní útvary, balvany zvětralých  pískovců. Odsud pak lesy zpět na nádraží ve Dvoře. Ještě jsme našli několik klouzků a před odjezdem si natrhali domů švestičky. Dopoledne bylo příjemně chladno, odpoledne vylezlo slunce a zase pralo. I proto jsme už nešli z Třemešné na rozhlednu Zvičina. To zase někdy příště. Výlet se vydařil, ještě bychom se sem chtěli vrátit.

—————

Zpět