1. Kolo, kolo Mlejnský

04.02.2012 09:00

z cyklu Putování zimní Prahou, PZP 46

Základní údaje:

Start:  KD Mlejn, Praha 13 Stodůlky, Kovářova 4, v 9.00 - 11.00 hod.  (spojení - metro Luka, bus 174 Kovářova)

Cíl:  KD Mlejn, Praha 13 Stodůlky, Kovářova 4, v 11.00 - 15.00 hod.

Trasy:  pěší 9, 17 km

Startovné:  děti do 15 let 5,- Kč, členové KČT, senioři a pojištěnci OZP 15,- Kč, veřejnost 20,- Kč

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak každý obdržel razítka pochodu a měsíce do skládaček.

Zápis: 

Další náš pochod pro veřejnost startoval mezi 9.00 – 11.00 hodin od KD Mlejn ve Stodůlkách, který byl zdařile zrekonstruován a znovu otevřen v r.2010. Cíl byl tamtéž v restauraci od 11.00 do 16.00 hodin. Příchozím turistům se věnovali tři turbani – Alča, Tomáš a Marta. Za velkého mrazu – 15 se mohli vydat na 9 km či 17 km trasu. Většina si vybrala 9 km. Dvacetčtyři  odvážlivců si vybralo tu delší trasu. Mezi nimi byl i mladý sympatický turista se dvěma kamarády a svým maskotem dráčkem Pórkem, kterého si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Cestou nám neumrzli a bez úhony dorazili do cíle.

Prvních asi 5 km bylo pro obě trasy stejných. Od KD se vydali ul.Kovářova nahoru, z ní odbočili vlevo do ulice U Kašny a došli k turistickému rozcestníku u metra Stodůlky. Po modré prošli kolem skanzenu Řepora, který v r.1999 otevřela skupina nadšených odborníků v bývalé těžebně cihlářské hlíny. Pod skanzenem si mohli turisté obout brusle nebo se proklouzat několik desítek metrů, poněvadž se zde cesta změnila v ledovou dráhu. Sáblíková by byla asi spokojená. Předminulý týden zde zase bylo bahno. Co je lepší? Dále prošli Řeporyjemi, okolo přírodní památky Placatá skála a kolem zchátralého Trunečkova mlýnu. První zmínky o něm jsou z r. 1770 s č.p.25. Je to jeden ze sedmi mlýnů na krátkém Dalejském potoce. Rod Trunečků ho vlastnil od poč. 19. st.. Byl poháněn Francisovou turbínou a v r. 1946 byl předělán na elektrický pohon. Od mlýnu šli do kopce a vrchem po okraji Prokopského a Dalejského údolí k t.rozcestníku, kde se trasy rozdělily.

Kratší pokračovala přes Ohradu ke „dvojčatům“ a kolem opraveného stodůleckého umíráčku, Centrálním parkem, kde bruslilo plno lidí na zamrzlém Nepomuckém rybníku, až do cíle.

Delší trasa vedla po zelené značce  dolů do Nové Vsi kolem “včelího domečku“, kde byla jedna z kontrol. Od kostela sv.Vavřince dál Jinonicemi, ul. Na Pomezí a Cibuleckým hájem kolem dvou studánek ke světelné křižovatce, za ní k restauraci U Petrů, kde se někteří zahřáli grogem a s veselou šli dále uličkami do starých Stodůlek. Minuli rybník Pod Vlkem, parkem došli k altánku a od něj vpravo k ústí Prokopského potoka. Cestou ještě mohli obdivovat jezírko se sochou dívky od K.Gebauera a kostel sv.Jakuba z dob románských, který byl v letech 1901-03 postaven jako pseudogotický podle plánů M.Krcha. A to už byli kousíček od cíle.

Turisté se nám vraceli pěkně červenolící, ale spokojení. Patnáct šťastlivců bylo vylosováno a dostalo, jako na každém našem pochodu, poukázku na slevový pobyt v Krkonoších na chatě Harrachovka pro dvě osoby. To bylo zase radosti, což je patrné z některých fotografií. Tato radost a kladné ohlasy nás přesvědčila, že naše práce není zbytečná. Všem účastníkům děkujeme za statečnost, že neseděli doma a v těchto mrazech se šli projít. Děkujeme a těšíme se zase nashledanou.                                                                                                   Marta

Zajímavosti:

STODŮLKY:  1.zmínky z r.1159. Patřily řádu Johanitů. Název vznikl asi od tavicích pecí, jimž se říkalo stodůlky.

Vedla tudy stará Královská cesta zadem z Pražského hradu na Karlštejn přes Břevnov - Řeporyje – Mořinu. Ze starých Stodůlek zbylo jen pár původních chalup s charakteristickými kamennými zídkami čp 6,7,11,27. Sídliště je dílem architektů I.Obersteina a V.Valtra 1975 – 85. Při výstavbě v ose metra byly objeveny hroby z doby bronzové a množství zlatých předmětů. 4.největší naleziště v Evropě.

Statistika:

Počasí:  ráno -15°C, přes den se oteplilo na -10°C, chvílemi padal drobný sníh, pod Řeporou ledovka

Účast:  zúčastnilo se 98 turistů

9 km   - 72 dospělých a 2 děti

17 km - 24 dospělých

Pochod připravila  Marta Kravčíková, tel.: 739147514,  e-mail: kravcikm@centrum.cz

—————

Zpět