7. Památné stromy 7-podzim

16.09.2018 07:00

akce IVV

akce DVOUSTOVKA

 

Základní údaje

Start: Říčany (žst), 7.00 - 10.00 (35, 55 km), 9.00 - 11.00 (6, 11, 17 km)

Cíl: Říčany penzion Kozel u žst, 12.00 - 21.00

Trasy: pěší 6, 11, 17, 35, 55 km

Startovné: děti 10,- kč, KČT 20,- kč, ostatní veř. 30,- kč

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak na každého čekala razítka, diplom, odměna za kvíz, překvapení.

Turistické vizitky k prodeji.

Nová absolventská turistická vizitka!

Statistika

Počasí:  22°C, slunečno

Účast: 111 turistů / 33 na 6 km, 34 na 11 km, 30 na 17 km, 7 na 35 km a 5 na 55 km trase/

Kdo chtěl mohl si cestou či v cíli udělat kvíz. Na každé písmeno slova strom vymyslet aspoň jednu lidskou vlastnost či dokonce složit básničku. Před mnohými smekáme a děkujeme za básničky. Nejčastěji se objevovala slova - statečný, trpělivý, rozumný, opatrný, moudrý. Jen jednou se vyskytla slova - smělý, temperamentní a tolerantní, romantický a rozhodný, ochotný a optimistický, melancholický. Jeden účastník přidal vlestnosti stromu - strom: staletý, trpělivý, rozložitý, osamělý, mejestátní.

Něco z básniček: Statný strom u lesní cesty dlouhá léta stál

                         tlustými větvemi v silném větru někomu zamával.

                         Rozumný turista kolem něj skromně prošel dál

                         opatrný a tichý na své trase nikam nespěchal

                         moudrý turista toto byl

                                     kéž by to všechny ostatní také naučil!

                                                                  Apolénka

Když máš sílu jako hrom,                                                          Byl stromeček na poli,

zkus uzvednout tenký strom.                                                     Vítr to Martě švehelí,

To máš radost viď,                                                                    utíkej ke mně vesele

však máš na to cit.                                                                   a pochod spolu půjdeme.

Mysli si co chceš,                                                                                     Brepta                                                 

že máš velkou odvahu,

teď míříme na Prahu.    Jiří Sládek

 

Sebevědomí střízlivý starý sešlý skřet se setkal s                             Mladý nebo starý

trochu tajuplným trpělivým tvrdohlavým trpaslíčkem.                       malý nebo velký

Rozverně rozjívený rarášek rozmáchl rukou,                                    ovocný či listnatý

očkem oba odvážně objal,                                                              strom je vždycky krásný.

moudře milé mudrce minul.      Martin a Jana                                                              Miloš

 

Potkali jsme strom                                      Strom, strom, strom

byl velký jako hrom.                                   vpředu strom, vzadu strom, vlevo strom,

Děkujeme Turbanu                                     vpravo strom - sen si nechám na potom!

příště u něj zůstanu.                                   Strom.                   Zuzana a Standa

 

Člověk a strom je odevždy spojený. Ze stromů čerpáme sílu, chrání nás před slunečními paprsky, poskytuje klid a odpočinek, na jaře se u něho schází milenci a jako květ v nich pučí láska. Měli bychom se od vlestností stromů učit a respektovat je! Proto je třeba památné stromy opečovávat.  Klub přátel a milovníků výletů.

Nejkratší trasy 6 a 11 km vedly společně po modré k 1. pam. stromu za mostem u tratě, kde roste košatá lípa. 6 km trasa vedla dále k parku por. Koreše, kde roste pam. třešeň. Tu pak na konci své trasy viděli účastníci dlouhých tras. Všechny trasy vedly kolem řady pam. dubů v ulici Jizerská. Na trase 6 a 11 km jste mohli vidět pam. jírovec u Mlýnského rybníka. Téměř všechny trasy prošly kolem  vzácné pam. lípy řapíkaté, ale protože roste v zahradě, tak nebyla moc vidět, a kolem pam. buku lesního v ul. Olivova. Kdo chtěl mohl zajít do parku léčebny Olivovna, kde rostou nádherné stromy a za zvoničkou lípa republiky. V Pacově obdivovali rozsochatou lípu malolistou. Nejdelší trasy 35 a 55 km vedly společně do Klokočné, kde roste hned několik pam. stromů. První pam. hrušeň byla u chat na odbočce ze žluté. Nad návsí u čp.1 obrovská lípa a na návsi pak další pam. lípy. Kromě nich i klokočí. V Myšlíně se mohli poklonit pam. Žikovu dubu, jehož okolí je vyčištěné a jehož fotografii měli turisté na diplomech. Mohli si zde přečíst i pověst o tomto dubu. V Mnichovicích viděli opět hned několik pam. stromů. Určitě je z nich nejzajímavější topol černý na křižovatce v ul. Mirošovická, jasan ztepilý u rybníka Zittova mlýna a několik pam. lip. Zde se trasy rozdělily. Trasa 35 km vedla po zelené kolem úžasného místa s kapličkou sv. Anny do Stránčic, Světic a Říčan. Trasa 55 km vedla do Hrusic, též s několika pam. lipami. Dále do Ondřejova. Na křižovatce s křížkem roste pam. lípa a další košaté rostou u kostela sv. Šimona. Kromě lip se všem líbily pomalované lavičky s motivy s hvězdářskou tematikou. Ve Zvánovicích je celkem sedm pam. lip a buky. Ta nejhezčí lípa na konec. Jde o lípu Stolzovu ve dvoře statku ve Svojeticích. Majitel byl tak laskavý, že nechal turistům otevřenou branku do dvora. Dokonce byl ochotný uvařit lipový čaj. Moc mu děkujeme. Účastníci této trasy ji měli na diplomku. Všichni došli do cíle v Říčanech v penzionu Kozel. Kromě razítek, diplomů, dostali za odměnu samolepky pam. stromů, které viděli cestou. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se příště!

                  

Pochod připravila

Marta KRAVČÍKOVÁ, tel.739147514, kravcikm@centrum.cz

 

—————

Zpět