6. Památné stromy 6 podzim

17.09.2017 07:00

akce IVV

akce DVOUSTOVKA

 

Základní údaje:

Start:  žst. Uhříněves

43 a 28 km (PT, CT) -   7:00 -   9:00 hod.

11, 18, 28 km          -   9:00 - 11:00 hod.

 

Cíl:  Běchovice, hospůdka Na Hřišti, 12:00 – 20:00 hod.

Trasy:

pěší 11, 18, 28, 43 km

 

Startovné:  děti 10,- kč, členové KČT 20,- kč, ostatní veřejnost 30,- kč

 

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak na každého čekala razítka a další.

 

Statistika

Počasí: 15°C, oblačno.

Účast: 92 turistů, z toho 3 děti 

Na letošním 6. ročníku jsme pro turisty připravili čtyři trasy. Nejkratší 11 km, pak 18,5 km, 28 km a nejdelší 42 km. Všechny jsme odstartovali ze žst Uhříněves. Ráno bylo chladno, během dne se oteplilo a hlavně nevyšla předpověď ohledně deště, celý den ani kapička. Všechny trasy vedly společně Uhříněvsí k Podleskému rybníku až ke kostelu sv. Petra v Dubči, kde se trasy rozdělily. Trasa 11 km vedla ven z Dubče přes přír. památku Lítožnice do Běchovic. Trasy 18,5, 28 a 42 km vedly kolem hřbitova, dál polní cestou a chatovou osadou Slatina, po cyklo do Hostavic, k pivovaru v Dolních Počernicích, odtud po žluté k rozcestí V Ořešinách, kde se trasa 18,5 km odpojila a pokračovala do Běchovic. Zatímco trasy 28 a 42 km pokračovaly po modré na Xaverov a do Klánovic, kde se opět rozdělily. Trasa 28 km se za nádražím po červené stočila na Běchovice a trasa 42 km z Klánovic šla do Úval za pam. lípou u rybníka Fabrák a dál přes Škvoreckou oboru k Mariánskému dubu. Dalším pam. stromem byla pam. lípa v Újezdě a jasan. Po projití ulice Nadějovská se napojili dálkaři na červenou do Běchovic.

První památné stromy čekaly na turisty u Říčanského potoka. Roste zde šest dubů starých asi 200 let. Jsou významnou součástí břehového porostu. Rostou na okraji přír. pam. Obora. Další strom byl opět dub. Tento hraniční dub je zmíněn v hraničním protokolu uhříněvského panství z r. 1662. Jeho středověký původ je tedy úředně potvrzen, což dokládá i obvod kmene 5,20 m. Na hrázi Podleského rybníka roste osm dubů, z nichž dva nejmohutnější pamatují asi založení rybníka. Dub býval u Slovanů stromem zasvěceným nejvyššímu z bohů Perunovi, který vládl elektrickými výboji blesků. Jasan u kostela v Dubči byl vysazen při rekonstrukci kostela 1867. Původně zde rostly dva. Ten druhý byl poražen v r.1945 a použit na barikádě při osvobozování. Ve Farské ulici poblíž Rokytky stojí dva mohutné duby letní a několik desítek metrů za nimi v parčíku v Hostavicích další. V Dolních Počernicích najdeme hned několik pam. stromů. Jeden dub letní roste v parku. Dominuje sedmihektarovému parku s klikatící se říčkou Rokytka Další dub je na soukromém pozemku za domem čp. 240. Patří svým obvodem mezi nejmohutnější pam. stromy v Praze. Jeho krátký a široký kmen se větví nízko nad zemí ve tři obrovské větve, jež vypadají jako samostatné kmeny. Celá skupina dubů letních na hrázi největšího pražského Počernického rybníka. Za první republiky zde byly lázně i s ubytováním a restaurací. Byly oblíbeným výletním místem. V létě sem dojížděl na koni i prezident T.G.Masaryk ze zámku v Kolodějích. Další pam. dub čekal v Klánovicích v ul. Malšovická. Ještě před několika lety bylo možné v okolních zahradách vidět více velikánů. Je zbytkem původního porostu a zároveň hraničním. V ul. Smiřická na zahradě domu roste další pam. dub letní. Má rovný kmen s obvodem asi 315 cm. V Úvalech u Fabráku roste mohutná lípa, ve Škvorecké oboře Mariánský dub. V Újezdě u dnes opravované hasičské zbrojnice roste pam. lípa velkolistá. Je důležitá z hlediska historického. Za její výsadbu vděčíme okrašlovacímu spolku. Byla vysázena při příležitosti prvního výročí vzniku republiky. 28.10.1919 se slavnosti zúčastnil i sám T.G.Masaryk s dcerou Alicí. Za autobusovou zastávkou Blatov roste obrovský jasan ztepilý v zahradě domu čp. 1144. Po jasanu ve Strahovské zahradě je to druhý nejmohutnější památný jasan v Praze. Posledními významnými stromy byly dva převislé jasany. V r. 1800 zde byla postavena poštovní stanice včetně velké zahrady, kterou užívali zaměstnanci. Byla obězděna vysokou kamennou zdí se dvěma vchody. Z ní zbyly jen tyto dva převislé jasany.

Perličky: Monika nám přinesla do cíle houby. Díky ní jsme si moc pochutnali doma na smaženici a řízkách bedlových. Všichni účastníci dorazili spokojení, jen dvě účastnice si postěžovaly na popis a hned na začátku neodbočily vlevo. Možná se zapovídaly, jak se to stává, to nás mrzí, ale v cíli jsme si vše v poklidu vysvětlili. Majitel hospůdky na hřišti byl velmi vstřícný a za vše mu moc a moc děkujeme. Klobásy měl výborné. Přestože těmito místy vedou pochody, slyšeli jsme, že mnohými místy šli lidé poprvé a užili si to. Tím pádem i my. Večer bylo v hospůdce veselo, neboť se zde sešli fandové fotbalového zápasu Slavie a Sparty. Pro nás též kladný zážitek.

Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se zase na vás. Já osobně moc děkuji členům našeho oddílu, kteří pomohli a přispěli ke zdaru pochodu. Díky!!!! 

 

Pochod připravili Marta KRAVČÍKOVÁ, tel.739147514, kravcikm@centrum.cz, Aleš RUDL, e-mail: prazskestromy@seznam.cz

—————

Zpět