4. Velvarský tolar

19.10.2013 08:00

Vlakem v 8.40 jsme vyjeli z Masarykova nádraží. Jen taktak jsme ho stihli, protože můj vlak do Prahy měl zpoždění 30 min. Průvodčí byl na nás hodný a nejenže na nás počkal, jak jsme dobíhali, ale ještě nám i bez přirážky prodal jízdenky ve vlaku. V Kralupech před nádražím jsme zaplatili startovné a vydali se po zelené na rozcestí Na Františku a odsud šli po červené podél Vltavy, kolem tunelu s železniční tratí a krásnými pískovcovými skálami, až jsme došli k zámku Nelahozevec, ke kterému jsme si zašli. Zrovna se zde konal Dýňový den, takže jsme se nepodívali ani na nádvoří, neboť chtěli vysoké vstupné. Ale nevadilo nám to, protože jsme zde už byli. Kolem muzea Antonína Dvořáka, dále po silnici a po chvilce do kopce lesem jsme došli k oplocenému areálu který byl obehnaný ostnatým drátem. Za chvilku jsme procházeli mezi kukuřičnými poli, dosud nesklizenými, což byla další věc, která nás zarazila. Lány černé a suché kukuřice. Došli jsme na rozcestí s turistickým ukazatelem, od kterého jsme pokračovali po zelené, až jsme došli k úžasné studánce sv.Antonína s rybníčkem a posezením, které jsme nevyužili kvůli počasí. Nepršelo, nefoukal vítr, ale byla celý den hustá mlha a lavička byla navlhlá. Okolo studánky teklo spousty průzračné vody. Prošli jsme okrajem vesničky Sazená, kde jsme trochu zakufrovali. Až doma jsem zjistila, že je zde zámek a muzeum pevností včetně turistické známky. Před vesnicí Chržín jsme zašli na hřbitov, na kterém jsme obdivovali staré náhrobky, a na zdi kostela nás ještě zaujala deska o královském hvězdáři a učiteli z r.1799. Poslední věta na něm zněla: „..na důkaz lásky postavit dala manželka“. Za vesničkou jsme šli podél slunečnicových lánů, které též nebyly sklizené. Několik jsme jich nařezali na zimu pro ptáčky. To už jsme byli kousek před Velvarami. Cíl byl v muzeu, dostali jsme pěkné diplomy a opravdu tolar velvarský. Prohlédli jsme si muzeum a vyšlapali 54 schodů v Pražské bráně. Z oken jsme viděli Říp. Vrátili jsme se zpět na náměstí s morovým sloupem, opravovanou radnicí a kostelem a za chvilku nám přijel autobus, který nás odvezl do Kralup na nádraží. V pohodě jsme dojeli podél Vltavy do Prahy.

Do těchto míst jsme se podívali poprvé, takže jsme si rozšířili obzory. Prošli jsme se pro zdraví a příjemně strávili společně den.

zapsala Marta

—————

Zpět