4. Památné stromy 4 - jaro

21.04.2015 17:00

akce PRAHOU TURISTICKOU - PJP 7

Základní údaje

Start:  Praha 1, Klementinum, u lípy republiky u Astronomické věži, 17:00 – 19:00

Cíl:  Praha 2, kavárna U Božího mlýna, 18:30 – 21:00

Trasa:  pěší, 8 km

Klementinum, Na Františku, Klimentská, Příkopy, Karlovo náměstí, Apolinář, U Božího mlýna.

O pochodu jste se mohli též dovědět i z vysílání radia Regina v 10.50 hod v pondělí 20.4. a v úterý 21.4..

Navštívené stromy:

Lípa republiky a socha stromu v Klementinu - dub letnív Řásnovce - platan javorolistý u svatého Klimenta - jinan dvoulaločný v SPŠ Panská - tis červený (připomenutý) u Františkánů v rajské zahradě v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. - platan javorolistý na Karlově náměstí plus další stromy zde, např. vzácný břestovec západní - samčí exemplář jinanu dvoulaločného, lapina jasanolistá v Botanické zahraděa.

Kontrola: Na hřišti Stř. prům. školy sdělovací techniky v Panské u památného jinanu dvoulaločného. Na kontrole se turisté mohli ptát ing.Aleše Rudla na cokoliv o památných stromech Prahy a okolí.

Poděkování

Velmi děkujeme za vstřícnost Střední průmyslové škole sdělovací techniky v Panské ulici, že nám a turisům umožnila prohlédnout si Památný strom Jinan dvoulaločný, který už zhruba 150 let roste uprostřed areálu školy. Turisté byli velmi vděční a chválili si tuto možnost.

Ještě moc a moc děkujeme panu faráři P.Semelovi za otevření kostela sv. Klimenta.

Zápis: Turisté se vydali za slunečního počasí centrem Prahy po pam. stromech, kterých bylo na trase několik. I v centru Prahy máme trochu zeleně. Přijelo se na stromy podívat i mnoho mimopražských turistů, čehož si velmi vážíme. Obětavci. Mnozí se dostali domů v pozdních nočních hodinách. Kolem židovských památek a synagog došli uličkami Starého Města, které všichni známe z knih J.Foglara, kolem kostela sv. Haštala, Řásnovkou k prvnímu pam. stromu na trase dubu letnímu, jedinému pam. dubu na Starém Městě. Novými Mlýny jste došli k pam. platanu, který roste za zdí soukromého domu, ale je dobře vidět. Proti němu stojí kostel sv. Klimenta, který nám pan farář P. Semela otevřel, takže turisté mohli nahlédnout i dovnitř. Sv. Kliment patří mezi naše nejstarší kostely. 1793 ho koupil mlynář V.Michalovic a udělal z něj sýpku. Od 14. stol. zde bývaly mlýny, jež byly zbořeny v letech 1915-16. Dále bych se zmínila o krásném Petrském nám., kde stojí kostel sv. Petra a jedna z nejhezčích věží - Petrská. Bývala zde také Petrská čtvrť jež je spolu s dnes již téměř neexistující čtvrtí Na Františku považována za důležitý inspirační zdroj tajemných Stínadel. Zdokumentovány jsou několikagenerační agresivní války, které mezi chlapci z Františku a z okolí Petrského náměstí každoročně propukaly přibližně v letech 1880–1950, které byly zřejmě důležitou inspirací potyček románových Vontů. Na Senovážném nám. obdivovali turisté Tančící kašnu od sochařky Anny Chromy. Na nově zrekonstruované náměstí byla umístěna v r.2002. Sochy představují jednotlivé řeky: socha s mandolínou indickou řeku Gangu, flétna jihoamerickou Amazonku, houslista Dunaj, trubač Mississipi. Odsud byl už jen kousek na hřiště Stř. školy sdělovací techniky, kde čekala živá kontrola a kde roste jinan dvoulaločný. Živou kontrolu turisté velmi ocenili. Na pochodech cyklu Prahou turistickou nebývá. Dále došli na Můstek a kolem hospody U Pinkasů a vzácné kubistické lampy ke kostelu Panny Marie Sněžné, v jejíž rajské zahradě roste tis červený, který turisté na vlastní oči neviděli, ale my měli tu čest díky františkánovi Eliášovi ho vidět a vyfotografovat. V cíli si pak většina turistů koupila novou vizitku s fotkou tohoto tisu. Upravenou frant. zahradou a Vodičkovou došli na Karlovo nám. k nejznámnějšímu pam. stromu v Praze díky své poloze platanu javorolistému. Od něj se vydali na konec celého parku, kde stojí socha přírodovědce B.Roezlera a vlevo roste vzácný břestovec západní. Ulicí Vyšehradskou došli ke vchodu Botanické zahrady Na Slupi. U vchodu do skleníku se pokochali vzácným exemplářem samčím jinanu dvoulaločného a kousek od něj roste lapina jasanolistá. Má tři kmeny a je to nejstarší jedinec lapiny v ČR. Prošli jste celou zahradou nahoru a brankou vyšli v ul. Viničná pod Apolinářem, což už bylo pár metrů do cíle. Troufám si napsat, že se pochod vydařil po všech stránkách. Všem děkujeme za účast. Srdečně vás zveme na 5. ročník v r. 2016. A také vás zveme na letošní podzimní Pam. stromy neděle 20.9.. POZOR máme 3 místa startů! 9 km trasa z Cholupic je speciálně připravená pro děti! Ale mohou přijít i dospěláci.

Pár ohlasů z kroniky pochodu: prima nápad. Super navigace. Moc se nám to líbilo. Káča a spol.

Děkujeme za organizaci, bylo to fajn. Eva a Zuzka

Překrásný pochod, úžasná podívaná se sluníčkem v zádech. Co dodat........děkuji. Barča

Hezké, ale hezčí pro dva. Davy lidí v centru, žádná příroda. Nic pro mne /davy/, ale jinak hezké.   Vladimír

Příjemné, harmonické odpoledne, výborně popsaná trasa.

Pěkná procházka Prahou, jen škoda, že tam nebylo víc zeleně.

Děkujeme za prima pochod po Praze. Šli jsme kolem spousty dosud nenavštívených míst. Lenka a Žofka.

V kronice máme několik osobních razítek a obrázků od dětí.  Všem děkujeme.

Startovné:  děti do 15 let 5,- Kč, poukázky na startovné, veřejnost 20,- Kč

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak na každého čekal Pamětní list a razítka měsíce a týdne Prahou turistickou s číslem do skládaček, pochodu.

Statistika

Počasí:  slunečno, 19°C

Účast:  zúčastnilo se 224 turistů, z toho 16 dětí (i v kočárku).

pochod připravila  Marta Kravčíková, tel.: 739147514 , e-mail: kravcikm@centrum.cz

—————

Zpět