2. Slovenské stopy v centru Prahy

26.03.2015 15:30

akce PRAHOU TURISTICKOU - PJP 1

Základní údaje

Start:  zast.tram Pohořelec, 15:30 – 17:30

Cíl:  Nové Město, kostel svatého Martina ve zdi, 17:00 – 19:00

Trasa:  pěší, 9 km

Pohořelec - Petřín – Karlův most – Mariánské nám. - kostel sv. Martina ve zdi, Martinská ulice (cíl)

Startovné:  děti do 15 let 5,- Kč, poukázky na startovné, veřejnost 20,- Kč

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak na každého čekala razítka měsíce a týdne Prahou turistickou s číslem do skládaček.

Statistika

Počasí:  13°C, oblačno.

Účast:  zúčastnilo se 93 platících turistů a neznámo kolik naplatících

Protože byl pochod zaměřen opět tematicky, vedl účastníky místy spjatými se slovenskou historií v Praze. První kroky za ne příliš příznivého počasí vedly přes Petřín ke Štefánikově hvězdárně, před níž stojí socha sl. politika, astronoma, voj. letce M.R.Štefánika. Od hvězdárny se vrátili ke stanici lanovky a prošli průchodem v Hladové zdi a dle ukazatele došli na nádvoří Strahovského kláštera a odsud uličkami na Hradčanské nám. kolem paláce Toskánského, na jehož střeše stojí sedm soch od sl. rodáka J. Brokoffa. Na nám. stojí ještě Mariánský sloup,jež je dílem syna J. Brokoffa Maxmiliána B.. Z nám. se sešlo po Zámeckých schodech a dále přes Malostranské nám. kolem Lichtenštejnského paláce se sídlem Hudební akademie múzických umění, kde studovala řada sl. hudebníků např. klavírista P. Toperczer. Po Karlově mostě se sochařskou výzdobou z velké části od J. Brokoffa a jeho synů se šlo dále ul. Mosteckou a Karlovou k bočnímu vchodu do Klementina. Na zdi vchdu je pamětní deska univ. profesora sl. původu P.J.Šafaříka. Dále se šlo do budovy Měst. knihovny Praha a nad vstupním schodištěm je věž z knih, která je dílem sl. umělce M.Kréna. Na Staroměstské radnici si turisté mohli přečíst pamětní desku se jmény 27 popravených pánů. Jedním z nich byl i sl. lékař J. Jessenius. Také je zde pamětní tabule k bitvě na Dukle 1944. V Jilské ulici zase šli kolem Slovenského kulturního institutu a Sl. knihy.Jediná prodejna zaměřená na slovenské knihy v Praze. Na Smetanově nábřeží zase šli kolem paláce Lažanských se sídlem FAMU, na které Slovák J.Šmok založil katedru fotografie. Vystudovalo zde mnoho sl. osobností např. J.Jakubisko. Na Žofíně zase našli pamětní desku o účasti L.Štúra na Slovanském sjezdu 1848. Z dalších zastávek na trase je důležitý kostel sv. Cyrila a Metoděje, v jehož kryptě se ukrývali parašutisté a jedním z nich byl Slovák J.Gabčík. Kostel sv. Michala V Jirchářích je sídlem sl. evang. církve augšpurského vyznání v ČR.  V Purkyňove ulici č.4 šli kolem bývalého domu sl. kultury. Opět je zde pamětní deska a ve dvoře je pamětní deska sl. básníka J.Smreka. A to už jsme kousek od cíle. Ještě určitě stojí za zmínku nová pohyblivá socha F.Kafky od D.Černého, ačkoliv není slovenského původu. Cíl byl uvnitř kostela sv. Martina ve zdi, což turisté velmi ocenili, protože málokdo měl možnost se podívat dovnitř. Paní kostelnice byla velmi příjemná. Tímto moc děkujeme za umožnění cíle v prostorách kostela. I když účast nebyla tak hojná /nepřálo počasí, nevhodný čas startu, lidé si musí zvyknout, že opět začaly podvečerní pochody/, pochod se vydařil, turisté byli spokojení. Vedl krásnými místy v centru Prahy a upozornil nás na místa, kolem nichž mnozí každý den chodíme a nevšimneme si např. pamětních desek a dalších zajímavostí. A o to jde.

pochod připravila Veronika Škvárová, tel.: 604112075, e-mail: skvarova@volny.cz

—————

Zpět