2. Památné stromy – jarní

16.04.2013 17:00

Z cyklu Procházky jarní Prahou - PJP 4.

Základní údaje:

Start:  Břevnov, Praha 6, MHD Malovanka (zastávka tramvají 22 a 25 - MAPA), 17:00 - 19:00 hod.

Cíl:  dle popisu v 18:30 - 21:00 hod.

Trasy:  pěší 9 km: Malovanka - Petřín – Dienzenhoferovy sady - Kampa - Mariánské nám.

Startovné:  děti do 15 let 5,- Kč, členové KČT 10,- Kč na základě předplatních kupónů, veřejnost 20,- Kč

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak na každého čekal Pamětní list, razítko pochodu a razítka měsíce a týdne Prahou turistickou s číslem do skládaček.

Vizitka pochodu:  připravili jsme pro vás vizitku pochodu Památné stromy. Je k zakoupení na startu nebo v cíli na všech našich pochodech spolu s vizitkou pochodu Turbanské Černošice.

Zápis:

Statistika:

Počasí:  v hodině startu 20°C (!!), večer příjemných letních 16°C, po celý den slunečno, modrá obloha, bezvětří (stromy dosud bez listí)

Účast:  zúčastnilo se 207 turistů, z toho 5 dětí (včetně 3 kočárků)

Pochod připravila  Marta Kravčíková, tel.: 739147514,  e-mail: kravcikm@centrum.cz, ruku k dílu přiložili Eva, Alena, Tomáš a Zdeněk, Věrka oběhávala vizitky a podpořit nás přišel i Jirka.

—————

Zpět


Památné stromy:

P1:  před Štefánikovou hvězdárnou na Petříně - torzo lísky turecké

Vyhlášena za památný strom do r.2005, kdy uschla. Byla stará asi 80 let, výška 10 m, obvod 265 cm. Lískové oříšky, které kupujeme, jsou právě z Turecka z těchto lísek. Největší líska tohoto druhu roste u nás u hraničního přechodu v Petrovicích u Ústí nad Labem.

P2:  u východu ze zahrady Kinských - mohutný památný platan javorolistý a za ním buk červený

Vyhlášen jako památný v r.1998. Výška 29 m, obvod kmene 560 cm, stáří 184 let. Stála před ním socha K.Dvořáka Čtrnáctiletá. Dnes je v depozitáři Muzea hl.m. Prahy. Je křížencem platanu západního ze Severní Ameriky a platanu východního z Asie. Sady Kinských patří mezi největší v Praze (21,7 ha). Kdysi zde byly vinice cisterciáků. V r.1799 pozemky odkoupila ovdovělá kněžna Rosa Kinská, která se synem Rudolfem nechala postavit letohrádek s parkem, rybníčky a vodopádem. Pro přívod vody bylo vyhloubeno několik štol. Z Podkarpatské Rusi z Velké Loučky sem byl přemístěn v r.1929 kostelík.

P3:  v Dienzenhoferových sadech za fontánou vlevo - mohutný dub letní

Vyhlášen jako památný v r.2005. Výška 15 m, obvod 372 m, stáří 100 let. Stojí na místě přetíženém dopravou. Dienzenhoferovy sady mají jen 0,6 ha a stojí na místě bývalé 1.botanické univerzitní zahrady v Praze z r.1775. Původně měla 3,5 ha s 12tisíci rostlinnými druhy. V r.1905 byla rozparcelována. V r.1898 vznikla botanická zahrada Na Slupi. Po původní botanické zahradě zůstal jen název ulice V Botanice. K.I.Dienzenhofer byl jeden z nejlepších barokních architektů. Stál zde do r.1929 jeho letohrádek pro členy jezuitského řádu.

P4:  na rozcestí za Werichovou vilou na Kampě - platan javorolistý

Ve výšce od 5m je dvoják s rozložitou pravidelnou korunou. Pochází z výsadeb hraběnky Kolowratové, vysazen r.1813, je vysoký 34 metrů a kmen má obvod 489 cm.

P5:  u Lennonovy zdi na Velkopřevorském náměstí - za zdí vidíme korunu a kousek kmene třetího památného platanu (můžeme ho vidět v celé kráse ze zahrádky restaurace Campanulla, která je dle počasí přístupná, nebo z okna uvnitř kavárny)

Nejmohutnější a nejstarší platan v Praze. 200 let, 34 m vysoký, 703 cm obvod. Patří i mezi největší ve střední Evropě. Sedával pod ním i Beethoven. Konaly se zde koncerty.

Mimo pořadí:  na Kampě, hned na konci lávky přes Čertovku do Nosticovy zahrady, roste další rarita - tříkmenný jasan ztepilý, a po několika metrech dále u laviček roste vzácný převislý jinan dvoulaločný s obvodem 203 cm, který je 120 let starý. Za ním je zeď Nosticova paláce Ministerstva kultury ČR.

A na závěr ještě kontrolní otázka z trasy:

Zjistěte, kolik platanů v Praze bylo vyhlášeno za památné stromy?

zapsala Marta