1. Literární stezky

02.11.2013 09:00

Z cyklu Putování zimní Prahou - PZP 34.

Základní údaje

Start:  Praha 8, Bohnice, zastávka bus 177 a 102 Krakov, v 09:00 - 11:00 hod. (bus od metra C-Kobylisy)

Cíl:  Trója, restaurace U Lišků, od 11:00 do 14:00 hod.

Trasy:  pěší 10 km

Krakov - Léčebna Bohnice - ústavní hřbitov - staré Bohnice - Bendovka - Farka - Pazderka - Salabka - Trója

Startovné:  děti do 15 let 5,- Kč, členové KČT 10,- Kč na základě předplatních kupónů, veřejnost 20,- Kč

Na startu každý dostal popis trasy.

V cíli pak na každého čekal Pamětní list, razítka měsíce a týdne Prahou turistickou s číslem do skládaček a pozornost. Několik turistů dostalo placku TurBanské pohorky a tři turisté získali hliněnou, zdobenou Pohorku za zaplněný Záznamník Turbanské pohorky.

Zajímavosti:  Při procházení areálem bohnické léčebny vás asi zarazil dlouhý nápis na jednom z chodníků (za hlavní bránou cestou šikmo vlevo) - úryvek z knihy známého autora. Tento nápis je součástí projektu "Praha město literatury", jehož garantem je Městská knihovna v Praze, která je i autorem nápadu a provedení (viz vlevo: "Doporučujeme"). A když jste šli z cíle domů, mohli jste se projít Botanickou zahradou, ve které je další stezka s textem. Těchto nápisů na chodnících je již pět - do zbylých tří jste se mohli začíst na "Knihovním" pochodu začátkem října (viz vlevo "Souběžná akce").

Zápis:   Letošní literární pochod vyšel na Dušičky, počasí bylo zatažené, syrové. První zastavení bylo v Bohnické léčebně, kde pracují a své myšlenky zapisují lékaři psychiatři Jan Cimický, Karel Nešpor a Cyril Höschl a nedávno zesnulý Petr Rákos, který kromě psaní založil divadlo na pomezí divadla a psychiatrie. V areálu léčebny se turisté mohli zastavit i v kostele nebo na socioterapeutické farmě, ze které je při dobrém počasí vidět Říp, Kozákov a Trosky. Pak cesta vedla kolem zarostlého ústavního hřbitova, kde zůstaly poslední čtyři náhrobky (na jednom z nich každý rok na Dušičky svítí svíčka), a první vyhlídkou na podzimní město a řeku, trasa se vrátila do starých Bohnic ke kostelu a novému hřbitovu a pokračovala po druhém svahu k druhé vyhlídce, přes zahradu bývalé hospodářské usedlosti Bendovka, ze které zbyla jen studna, tři schody a rozvaděč, kdo chtěl, mohl si zajít do Černé rokle ke dvěma studánkám, zapadaným podzimním listím, poté přes třetí vyhlídku a trosky druhé hospodářské usedlosti Farka k louce s několika kameny s obrazci a k dalším vyhlídkám na město a řeku, dál kolem třetí hospodářské usedlosti Pazderka, která je obydlená, a nakonec Horním Ovencem dolů do Tróje přes vinici Salabka s poslední českou viniční usedlostí, která dodnes slouží svému původnímu účelu.

Statistika

Počasí:   12°C, větrno, sychravo, zatažená obloha, místy mrholilo, po 14.hod. polojasno a prosvítalo slunce

Účast:  zúčastnilo se 108 turistů, někteří přijeli až z Náchoda nebo z Jilemnice.

Omluva:  Protože nečekaně od října do ledna 2014 probíhá oprava v KD Krakov, ve kterém jsme měli původně start i cíl, byli jsme nuceni přesunout se jinam. Bylo to na poslední chvíli, informace o změně jsme se snažili dát všude, kde to šlo. Omlouváme se všem, kterým to mohlo způsobit potíže.

pochod připravily Marta Kravčíková, e-mail:kravcikm@centrum.cz, a Alena Pokorná, ve spolupráci s kolektivem studovny pragensií Městské knihovny v Praze a za vydatné a nezastupitelné pomoci Evy při procházení trasy a Jirky, Tomáše a Tomáše při přípravě, na startu a v cíli.

—————

Zpět


LITERÁRNÍ ZASTAVENÍ

  • MUDr.Petr Rákos – bývalý primář, zakladatel a vedoucí lékař Centra krizové intervence (pův.pavilon č.3 u Divadla, nyní poblíž hl.vchodu), autor knihy „Korvína čili Kniha o havranech“. V r.1982 inicioval a realizoval dlouhodobý divadelní projekt „Bohnická divadelní společnost“ na pomezí divadla a psychiatrie.
  • MUDr.Jan Cimický, popularizátor psychiatrie, od r.1981-1996 primář socioterapeutického a rehabilitačního oddělení – pavilon č.4. Jeho próza čerpá převážně z lékařské praxe, mnohdy jde o příběhy s detektivní zápletkou, např. Případy doktora Dvořáka, Poslední zastávka smrt nebo Diagnóza: Náhlá smrt. Zabýval se problematikou stáří, generačních vztahů, morální lability a kriminality mládeže (Útěk do klece). Je autorem publikací pro veřejnost Neznáme my se odněkud? Psychiatr v kapse, Minimum o stresu, nebo Pavilon 4. Vydal knihu vzpomínek (Jak se z básníka stává psychiatr a naopak) a překládá díla francouzských dramatiků (Jean Anouilh) a básníků (Jacques Prévert).
  • MUDr.Karel Nešpor, primář oddělení následné péče a léčby závislostí, pracuje v pavilonech č.18, 31 a 35. Je autorem knih Léčivá moc smíchu, Jóga pro děti, Bolest se dá zvládnout a dalších asi 30 titulů.
  • MUDr.Cyril Höschl (pavilon č.19 a 23 - u kostela), český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po r.1989 byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od r.1990 je ředitelem Psychiatrického centra Praha a přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. Je autorem mnoha knih (nejen vědeckých), např. Úhel pohledu aneb Všechno je jinak nebo Kde bydlí lidské duše.
  • Tomáš Bolard - na domě čp. 32 v Bohnické ulici 3 v Praze 8 je kamenná pamětní deska s textem: „Zde žil a působil Tomáš Bolard, řídící učitel od roku 1841 až do roku 1885. Věnuje: Občanská čtenářská beseda v Troji“. Odhalena 23. 5. 1897, autor J. Hladký.
  • JUDr. Hugo Toman - právník, historik, gymnasiální profesor a novinář (1838-1898) je pohřben na novém bohnickém hřbitově. Bydlel ve své vile v Podhoří 269/10, dole v Tróji proti Šárce. Svou prací byl zaměřen především na husitství a české státní právo, byl znalcem výtvarného umění a zasloužil se o záchranu Anežského kláštera v Praze před jeho zničením (částečně ho zakoupil a později předal Jednotě pro obnovu kláštera sv. Anežky). Je autorem díla O válečnictví husitském za doby Žižkovy a Prokopovy.

Ohlasy:

Cesta byla moc hezky vedená, šel jsem poprvé.  M.Z.

Dneska bylo deštivo, nešly jsme však na pivo. Literární stezky prošly jsme si hezky.  Ze srdce Blanka a Zuzana

Moc se nám to líbilo, chtěli bychom si to zopakovat v pěkném počasí znovu. Díky.  Andula a Jára

I když mrholilo, šli jsme krásnou přírodou i zajímavými místy Prahy. Jak jsem rodilý Pražák, viděli jsme místa, kde jsme ještě nebyli. Pěkné. Děkujeme.  ..

Jako vždy výborná trasa. Škoda, že nebylo dobrý počasí. Turbane výborné trasy.  Antonín

Děkujeme za výběr hezké trasy s hezkými výhledy (ze kterých dnes bohužel nebylo moc vidět). Ale nám to nevadilo, vrátíme se sem znovu a brzo.  Vřelé díky ..

Děkujeme za krásně zvolenou trasu dnešního pochodu. Byla dobře popsána, nedalo se zabloudit.  Olejníčkovi

Moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne. I když nám počasí moc nepřálo, užily jsme si krásnou procházku. Ač jsme místní, překvapilo nás pár míst, o kterých jsme nevěděly. A díky vám jsme poznaly krásný strom - Liliovník tulipánokvětý. Těšíme se na příště.  Dana a Jája

... na tomto místě v Kronice je nádherné grafiti ...

Trasa se nám moc líbila a je vidět, že ji připravili/y znalci oblasti. Nejvíce se nám líbilo, že vedla v přírodě s krásnými vyhlídkami. Objevily jsme nová zákoutí, která jsme dosud neznaly. Rovněž popis zastavení nám zase trochu rozšířil obzor. Moc děkujeme a těšíme se na další výlet.  Jana a Věra

Dnešní výlet byl velmi pěkný, trasa byla vybrána s pečlivostí Turbanu vlastní, vyhlídky byly mimořádně hezké a pro nás nezvyklé a neznámé. Počasí se nakonec ustálilo na polojasno, takže den byl velmi příjemný. Děkujeme: Setničkovi, Hanka R. a M.L.

Na další pochody s Turbanem se těší R.Cvak