Tyto poutě a vycházky se liší od tradičních turistických pochodů nebo výletů - něco se při nich dozvíme a můžeme se courat nebo zdržovat.


Vycházky

24.04.2016 14:15

Procházka po rozkvetlých alejích - Dubeč a okolí

Poslední dubnovou neděli jsme se vydali na procházku po rozkvetlých alejích. Organizoval ji náš člen Aleš Rudl spolu se zástupkyní zabývající se ovocnými stromy. Oba mladí lidé nás provedli místy, z nichž některými jsme šli poprvé. A měli jsme štěstí, protože stromy jako třešně, hrušně,...

—————

18.04.2015 08:00

Okolo kaplí poutní cestou do Hájku - 2015

III. etapa sobota 18.dubna Sešli jsme se u metra Zličín a autobusem č. 306 dojeli do obce Litovice. Došli jsme k tvrzi, odkud začínala III. etapa poutní cesty spojená opět s úklidem. Obdrželi jsme opět rukavice a pytle na odpadky, které jsme opět nechávali na cestě a které opět odvezli zaměstnanci...

—————

12.04.2014 10:00

Jarní úklid na Poutní cestě do Hájku - 2014

I. etapa 12.dubna Ráno v 10hod jsme se sešli v komorním počtu na Dlabačově u první kaple poutní cesty. Před ní nám průvodkyně, PhDr. Ivonna Raimanová, rozdala brožurku, fotografie, pytle na odpadky a gumové rukavice a započala výklad o poutní cestě a o historii míst, kudy cesta procházela. Vyšli...

—————

20.11.2010 08:00

Pouť do Litoměřic za Karlem Hynkem Máchou

ve vzpomínce na básníka Karla Hynka Máchu na závěr celostátního a mezinárodního festivalu Den poezie Putování do Litoměřic Účast: Marta, Věrka, Jana, Tadeáš, Alena a pes Trejsy Délka trasy:  19 km Sešli jsme se na Masarykově nádraží v 9,20hod. v počtu 8 lidí. Dojeli jsme vlakem do Roudnice...

—————